Obserwuj
Justyna Łapaj-Kucharska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polacy w Brazylii–aspekty historyczne i współczesność
J Łapaj
Pisma humanistyczne, 11-29, 2013
92013
Polityka zagraniczna Polski wobec Ameryki Łacińskiej w okresie pozimnowojennym
J Łapaj-Kucharska
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1, 592, 2020
12020
Common Interests and the Most Important Areas of Political Cooperation between Poland and Romania in the Context of the European Union
J Łapaj-Kucharska
ROMANIAN JOURNAL OF EUROPEAN AFFAIRS Vol. 19, No. 2, December 2019, 63-86, 2019
12019
Polityka zagraniczna Polski wobec Ameryki Łacińskiej w okresie pozimnowojennym
J Łapaj
Katowice: Uniwersytet Śląski, 2017
12017
Armenian foreign policy in the wake of the Velvet Revolution
J Łapaj-Kucharska, A Miarka
European Politics and Society, 2021
2021
Justyna Łapaj-Kucharska, Política exterior de Polonia hacia América Latina después de la Guerra Fría, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020, pp. 596, ISBN: 978-83 …
M Ochab
Anuario Latinoamericano–Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 10 …, 2020
2020
Wokół teoretycznych i praktycznych aspektów stosunków międzynarodowych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Stolarczykowi
TO pod red. Tomasza Kubina, Justyny Łapaj-Kucharskiej
2020
Wybrane aspekty stosunków polsko-rumuńskich na płaszczyźnie politycznej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej
J Łapaj-Kucharska
Wokół teoretycznych i praktycznych aspektów stosunków międzynarodowych …, 2020
2020
Political and social problems in Venezuela in the second decade of the 21st century
J Łapaj-Kucharska
Athenaeum 67, 51-71, 2020
2020
Przeobrażenia systemu międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
J Łapaj
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 111-136, 2018
2018
Selected Aspects of Polish-Mexican Relations on the Political, Economic and Cultural-Scientific Level in the 21st Century
J Łapaj
Ad Americam. Journal of American Studies, 59-82, 2018
2018
Stosunki australijsko-izraelskie w latach 1948-2013
J Łapaj
Australia w XX i XXI wieku : polityka, historia i kultura, 123-155, 2017
2017
Polonia i Polacy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej w kontekście wpływu ich działalności na rozwój tych państw oraz relacje z Polską.
J Łapaj
Polacy i ich potomkowie w Ameryce Łacińskiej, 294-316, 2017
2017
Brazylia w polskiej polityce zagranicznej w drugiej dekadzie XXI wieku
J Łapaj-Kucharska
Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, 502-521, 2016
2016
Demokracja deliberatywna i jej przejawy w praktyce
J Łapaj
Demokracja deliberatywna : utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości …, 2016
2016
Demokracja deliberatywna - zalety i zastrzeżenia wobec modelu w kontekście rozważań teoretycznych i praktycznych
J Łapaj
Demokracja deliberatywna : utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości …, 2016
2016
Sytuacja Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków w kontekście kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Ekwadorze
J Łapaj
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 118-144, 2016
2016
Kultura czasu, kultura życia, czyli czym jest Szabat?
J Łapaj
Pisma Humanistyczne, 235-262, 2015
2015
Największe wyzwania i problemy Polski w relacjach z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów po 1990 roku
J Łapaj
Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, 632-653, 2014
2014
Wybrane aspekty stosunków chińsko-izraelskich w latach 1948–2012
J Łapaj
Pisma Humanistyczne, 107-120, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20