Roman Dolata
Roman Dolata
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Szkoła-segregacje-nierówności
R Dolata
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
160*2008
Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie egzaminów zewnętrznych
(red.) Dolata, Roman
CKE, Warszawa, 2007
36*2007
Procedury rekrutacji i dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach—ocena z perspektywy nierówności społecznych w edukacji,[w:] Zmiany w systemie oświaty: wyniki badań empirycznych
R Dolata
Zmiany w systemie oświaty, 2002
36*2002
Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży
R Dolata, K Koseła, A Wiłkomirska, A Zielińska
WUW, Warszawa, 2004
312004
Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska, M Koniewski, P Majkut, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
30*2013
Cicha rewolucja w polskiej oświacie–proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach
R Dolata
Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 109 (1), 51-60, 2010
282010
Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD. Wyniki, trendy, kontekst i porównywalność.
R Dolata, M Jakubowski, A Pokropek
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013
25*2013
Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów w dużych miastach
R Dolata, A Jasińska, M Modzelewski
Polityka Społeczna 1, 41-46, 2012
20*2012
Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym.
(red.) Dolata, Roman
Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
18*2014
Reforma egzaminu maturalnego-oceny i rekomendacje: raport z badań
R Dolata, E Putkiewicz, A Wiłkomirska
ISP, 2004
182004
Edukacyjna wartość dodana w komunikowaniu wyników egzaminów zewnętrznych
R Dolata
Egzamin. Biuletyn Badawczy CKE, 2006
172006
Najważniejsze wyzwania stojące przed polską oświatą
R Dolata
Analizy i Opinie, 2005
172005
Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Raport podsumowujący
R Dolata
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
142013
Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI
R Dolata, P Grygiel, DM Jankowska, E Jarnutowska, A Jasińska-Maciążek, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
13*2015
Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, M Koniewski, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
13*2014
Wsparcie rozwoju zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie
B Murawska, E Putkiewicz, R Dolata
ISP, 2005
122005
Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej
R Dolata, M Sitek
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
10*2015
Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach,[w:] J
R Dolata
Łukasik, I. Nowosad, MJ Szymański (red.), Edukacja. Równość czy jakość, 2010
92010
i Pokropek, A.(2012). Czy warto urodzić się w styczniu? Wiek biologiczny a wyniki egzaminacyjne. W: B. Niemierko i MK Szmigel (red.)
R Dolata
Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne. Materiały XVIII Konferencji …, 0
8
(Ko) warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV–VI
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, M Koniewski, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
72015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20