Obserwuj
Tomasz Dorożyński
Tomasz Dorożyński
Katedra Wymiany Międzynarodowej, I. Ekonomii, W. Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych
B Buczkowski, T Dorożyński, A Kuna-Marszałek, T Serwach, J Wieloch
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
502016
Investments attractiveness: The case of the Visegrad Group countries
T Dorożyński, A Kuna-Marszałek
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 19 (1), 119-140, 2016
472016
Handbook of research on entrepreneurship in the contemporary knowledge-based global economy
N Baporikar
IGI Global, 2015
412015
Human capital and FDI in central and eastern Europe
A Dorozynska, T Dorozynski
Managing Global Transitions 13 (2), 151, 2015
252015
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego
J Świerkocki
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 22, 2011
252011
Institutional Quality in Central and East European Countries and Its Impact on FDI Inflow.
T Dorożyński, B Dobrowolska, A Kuna-Marszałek
Entrepreneurial Business & Economics Review 8 (1), 2020
18*2020
Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych
T Dorożyński
Wnioski dla Polski (The role of the European Union cohesion policy in …, 2012
162012
Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim
WU T. Dorożyński
www.biz.uni.lodz.pl, 2011
162011
Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw ujęcie regionalne
T Dorożyński
Zarządzanie i Finanse 3 (1), 135-150, 2013
152013
Governance of special economic zones and their performance: Evidence from Poland.
T Dorożyński, J Świerkocki, B Dobrowolska
Entrepreneurial Business & Economics Review 9 (3), 2021
132021
Determinants of Investment Attractiveness of Polish Special Economic Zones
W Dorożyński, Tomasz, Świerkocki, Janusz, Urbaniak
Entrepreneurial Business and Economics Review, 161-180, 2018
132018
The FDI inflow to special economic zones in Poland
T Dorożyński, J Świerkocki, W Urbaniak
Contemporary Issues in Finance: Current Challenges from Across Europe 98 …, 2016
132016
Incentives for attracting FDI: The case of the Lodz Region
T Dorożyński, J Świerkocki, W Urbaniak
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 275 (1), 147-169, 2015
122015
Przyczyny regionalnych nierówności gospodarczych w świetle wybranych teorii
T Dorożyński
Studia Prawno-Ekonomiczne, 179-199, 2009
122009
The role of human capital in attracting FDI the case of the Lodz Region
A Dorożyńska, T Dorożyński
Studia Prawno-Ekonomiczne 92, 221-241, 2014
112014
Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim
WU T. Dorożyński
www.biz.uni.lodz.pl, 2011
112011
FDI Inflow to Special Economic Zones in Poland Regional Approach
WU Tomasz Dorożyński, Janusz Świerkocki
Journal of Management and Financial Sciences 27 (1), 87-103, 2017
102017
Attracting FDI to the Region of Lodz by its Local Government
T Dorożyński, J Świerkocki, W Urbaniak
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 17 (2), 101-118, 2014
102014
Employers expectations vis-à-vis graduates of faculties of economics: Results of a direct study
T Dorożyński, J Świerkocki, W Urbaniak
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 19 (2), 93-109, 2016
92016
Efektywność polityki spójności UE i jej wpływ na rozwój regionów
T Dorożyński
Studia Ekonomiczne 123, 69-78, 2012
92012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20