Tomasz Michalski
Tomasz Michalski
Profesor ekonomii Szkoła Główna Handlowa Warszawa
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia
M Lubiński, T Michalski, J Misala
Raporty/Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1995
601995
Demand for life insurance—An empirical analysis in the case of Poland
A Sliwinski, T Michalski, M Roszkiewicz
The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice 38 (1), 62-87, 2013
362013
Statystyka
T Michalski
Sklep WSiP 10% rabatu, 2004
302004
Polska w procesie integracji europejskiej: analiza okresu 1994-1999
T Michalski
Difin, 2002
242002
Ubezpieczenia gospodarcze
T Michalski, R Pajewska
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001
232001
Metody taksonomiczne w badaniu konkurencyjności gospodarek
T Michalski
Gospodarka narodowa, 18-25, 1996
221996
Polska w drodze do Unii Europejskiej: gdzie jesteśmy? Jak iść?:(badania porównawcze-metody, wyniki)
T Michalski
Difin, 2000
212000
Polska w drodze do Unii Europejskiej: gdzie jesteśmy? Jak iść?:(badania porównawcze-metody, wyniki)
T Michalski
Difin, 2000
212000
Eastern economies towards european union: Statistical measures of perspective evaluation
T Michalski
International Advances in Economic Research 1 (3), 227-231, 1995
131995
Miary taksonomiczne w programach dojścia do Unii Europejskiej (podobieństwo struktur, zróżnicowanie poziomów, dystans czasowy)
T Michalski
Przegląd Statystyczny 42 (2), 189-197, 1995
111995
Uogólnienie nierówności Z
A Borowiecki, J Kaliszyk, M Kolupa, T Michalski
Hellwiga, Przegląd Statystyczny, 1-2, 1984
81984
Podobieństwo funkcji w badaniach ekonomicznych (metody i przykłady)
S Dorosiewicz, T Michalski
Przegląd Statystyczny 45 (2), 187-196, 1998
71998
Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy
T Michalski, K Piech
62008
Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce iw Unii Europejskiej
T Michalski
Difin, 2001
62001
Taxonomy methods in credit risk evaluation
T Michalski, E Gołebiowska
International Advances in Economic Research 2 (4), 409-412, 1996
61996
Podstawy modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem macierzy brzegowych
M Kolupa, J Łukasik, T Michalski
PWN, Warszawa, 1988
61988
Miara zgodności (podobieństwa) kształtu
T Michalski
Przegląd Statystyczny 32 (1), 1985
61985
Matematyka w ubezpieczeniach: jak to wszystko policzyć?: zastosowanie arkusza Excel i wĹ ‚asnych makr dla rachunku aktuarialnego: 25 uĹĽytecznych makr na CD
T Michalski, K Twardowska, B Tylutki
Wydawnictwo Placet, 2005
42005
Macierze brzegowe w procesie weryfikacji wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
T Michalski
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 1992
31992
Insurance Innovation Assessment Model–Process Based Approach (Part 1)
A Śliwiński, A Karmańska, T Michalski
Bangkok: ToKnowPress, 2015
22015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20