Anna M. Ziółkowska
Anna M. Ziółkowska
Ph.D., SWPS University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Poznan
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Techniki terapii behawioralnej bólu przewlekłego i ich skuteczność w świetle wyników metaanaliz
AM Ziółkowska, S Trusz, P Bąbel
Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (1), 10-16, 2014
32014
Behavioral management of pain in children and adolescents
P Bąbel, S Trusz, AM Ziółkowska
Postępy Nauk Medycznych 26 (1), 35-44, 2013
32013
Czynnik Ugodowość w Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości
A Ziółkowska
Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2009
32009
Czy wspomnienia fleszowe są szczególnym rodzajem pamięci autobiograficznej?
AM Ziółkowska
Przegląd Psychologiczny 49 (2), 257-273, 2006
32006
Nabywanie reakcji emocjonalnych: rekonstrukcja i rewizja eksperymentu z udziałem Małego Alberta
P Bąbel, E Bajcar, AM Ziółkowska
Psychologia Rozwojowa 18 (3), 2013
22013
Terapia behawioralna zaburzeń lękowych
P Bąbel, AM Ziółkowska
Postępy Psychiatrii i Neurologii 23 (1), 3-9, 2014
12014
Osobowość w ujęciu psychologii behawioralnej,[w:] Współczesna psychologia behawioralna, red
AM Ziółkowska
P. Bąbel, P. Ostaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008
12008
Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
A Ziółkowska
Psychologia Rozwojowa 16 (3), 91-95, 2011
2011
Specjalistyczne testy wykrywania symulowania zaburzeń pamięci
AM Ziółkowska
Przegląd Psychologiczny 50 (2), 165-179, 2007
2007
Symulowanie zaburzeń pamięci: natura, geneza i wykrywanie za pomocą testów neuropsychologicznych
AM Ziółkowska
Roczniki Psychologiczne 10 (2), 57-74, 2007
2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–10