Marek Chodnicki
Marek Chodnicki
Zweryfikowany adres z pg.gda.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Vibration surveillance during milling flexible details with the use of active optimal control
M Chodnicki, KJ Kaliński, MA Galewski
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 32 (1-2), 145-155, 2013
142013
Vibration surveillance system with variable stiffness holder for milling flexible details
KJ Kaliński, M Chodnicki, MR Mazur, MA Galewski
Applied Non-Linear Dynamical Systems, 175-184, 2014
72014
Modelling and simulation of a new variable stiffness holder for milling of flexible details
KJ Kaliński, MA Galewski, M Mazur, M Chodnicki
Polish Maritime Research 24 (s1), 115-124, 2017
62017
Vibration surveillance during ball end milling of curved flexible details on a basis of assessment of assurance of the model of real object
KJ Kaliński, M Chodnicki
Univ. of Techno. Publ. 3, 117-124, 2009
32009
Vibration surveillance system with variable stiffness holder for milling flexible details
KJ Kalinski, M Chodnicki, MR Mazur, MA Galewski
Applied Non-Linear Dynamical Systems 93, 175, 2014
22014
Vibration surveillance for efficient milling of flexible details fixed in adjustable stiffness holder
K Kaliński, M Chodnicki, M Galewski, M Mazur
Vibroengineering Procedia 3, 215-218, 2014
22014
“Space & Satellite Technologies" intercollegiate master-degree courses of study in Tri-City (Poland)
M Chodnicki, E Wittbrodt, A Dąbrowski, Z Łubniewski
Federated Innovation and Knowledge Ce ntre of Budapest University of …, 2018
12018
Vibration surveillance during milling of flexible details with a use of the optimal control
K Kaliński, M Chodnicki
PAMM: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 9 (1), 623-624, 2009
12009
Examples of a use of the optimal control at energy performance index in mechatronic approach
K Kaliński, M Chodnicki, M Mazur
acta mechanica et automatica 2 (4), 24-28, 2008
12008
Nadzorowanie drgań za pomocą sterowania optymalnego w układzie hybrydowym na przykładzie procesu skrawania.
KJ Kaliński, M Chodnicki
12004
Three Editions of Inter-University Studies on Space and Satellite Technology. Candidate and/vs. Graduate, a Case Study
Z Łubniewski, P Falkowski-Gilski, M Chodnicki, A Stepnowski
2019
Projekt aCiret odpowiedzią na wyzwania przemysłu 4.0
M Zaremba, M Chodnicki, K Chodnicka-Wszelak
Mechanik, 510-510, 2019
2019
Analysis of Crash Computation on a Basis of the Principle of Linear Momentum and Kinetic Energy
KJ Kaliński, M Chodnicki, B Kowalska, P Kmita
Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications, 113-129, 2016
2016
A Concept of Mechatronic design for a Surveillance of Dynamic Systems
KJ Kaliński, M Galewski, M Chodnicki, C Buchholz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014
2014
A Mechatronic Procedure of Vibration Surveillance During Milling of a Flexible Workpiece
KJ Kaliński, M Chodnicki, M Galewski
Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2012
2012
A mechatronic approach towards vibration surveillance during slender milling of flexible details
KJ Kaliński, M Chodnicki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011
2011
Vibration surveilance for milling of a flexible workpiece
KJ Kaliński, M Chodnicki, M Galewski
Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, 2011
2011
Some mechatronic solutions towards a surveillance of mechanical systems
KJ Kaliński, M Galewski, M Mazur, M Chodnicki
2011
Vibration surveillance during ball end milling of curved flexible details, considering an assessment of assurance between analysis and test model
KJ Kaliński, M Chodnicki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2008
2008
Nadzorowanie drgań w modelu hybrydowym na bazie oceny zgodności modelu obliczeniowego z obiektem rzeczywistym
KJ Kaliński, M Chodnicki
Wydaw. Akad. Techn.-Humanist., 2008
2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20