Obserwuj
Biesaga T.
Biesaga T.
Katedra Bioetyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Zweryfikowany adres z sdb.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Autonomia lekarza i pacjenta a cel medycyny
T Biesaga
Medycyna praktyczna 6, 20-24, 2005
342005
Elementy etyki lekarskiej
T Biesaga
Medycyna Praktyczna, 2006
292006
Spór o normę moralności
T Biesaga
Wydawnictwo Naukowe PAT, 1998
271998
Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci
T Biesaga
Medycyna Pratyczna 2, 20-23=+28, 2006
172006
Właściwe i niewłaściwe cele medycyny
T Biesaga
172004
Początki bioetyki, jej rozwój i koncepcja, w: Podstawy i zastosowania bioetyki, red
T Biesaga
T. Biesaga, Wyd. Nauk. PAT, Kraków, 11-25, 2001
16*2001
Europejska Konwencja Bioetyczna
T Biesaga
Medycyna Praktyczna 11, 24-28, 2006
152006
Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji
T Biesaga
Medycyna praktyczna 1 (26), 20-4, 2006
112006
Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna
T Biesaga
Medycyna Praktyczna 7 (8), 20-25, 2006
112006
Wartość życia w ujęciu etyki personalistycznej
T Biesaga
Seminare. Poszukiwania naukowe 19 (1), 169-175, 2003
112003
Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki
T Biesaga
TN KUL, 1989
101989
Spór o podstawy etyki medycznej
T Biesaga
Pellegrino a kontraktualizm RM Veatcha, Kraków, 2014
92014
Etyka cnót w etyce medycznej
T Biesaga
Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 4, 9-12, 2006
92006
Status embrionu–stanowisko personalizmu ontologicznego
T Biesaga
Medycyna Praktyczna 7, 28-31, 2004
92004
Personalizm etyczny K
T Biesaga
Wojtyły, w: Encyklopedia filozofii polskiej 2, 328-330, 2011
82011
„Kodeks Etyki Lekarskiej.”
T Biesaga
Medycyna Praktyczna 9, 20-25, 2006
82006
Spór o moralny status człowieka w okresie prenatalnym
T Biesaga
Medycyna Praktyczna–Ginekologia i Położnictwo 6, 1-5, 2006
82006
Uzasadnienie norm moralnych w bioetyce
T Biesaga
Medycyna praktyczna 6, 23-26, 2004
82004
Bioetyka polska
T Biesaga
Wydawn. Naukowe PAT, 2004
82004
Antropologiczny status embrionu ludzkiego
T Biesaga
W Podstawy i zastosowania bioetyki, red. Tadeusz Biesaga, 101-113, 2001
82001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20