Biesaga T.
Biesaga T.
Katedra Bioetyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Zweryfikowany adres z sdb.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Autonomia lekarza i pacjenta a cel medycyny
T Biesaga
Medycyna praktyczna 6, 20-24, 2005
272005
Elementy etyki lekarskiej
T Biesaga
Medycyna Praktyczna, 2006
222006
Spór o normę moralności
T Biesaga
Wydawnictwo Naukowe PAT, 1998
211998
Początki bioetyki, jej rozwój i koncepcja, w: Podstawy i zastosowania bioetyki, red
T Biesaga
T. Biesaga, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków, 11-25, 2001
17*2001
Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci
T Biesaga
Medycyna Pratyczna 2, 20-23=+28, 2006
142006
Właściwe i niewłaściwe cele medycyny
T Biesaga
Medycyna praktyczna 159 (5), 20-25, 2004
142004
Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji
T Biesaga
Medycyna praktyczna 1 (26), 20-4, 2006
112006
Europejska Konwencja Bioetyczna
T Biesaga
Medycyna Praktyczna 11, 24-28, 2006
102006
„Kodeks Etyki Lekarskiej.”
T Biesaga
Medycyna Praktyczna 9, 20-25, 2006
82006
Wartość życia w ujęciu etyki personalistycznej
T Biesaga
Seminare. Poszukiwania naukowe 19 (1), 169-175, 2003
82003
Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki
T Biesaga
TN KUL, 1989
8*1989
Spór o podstawy etyki medycznej
T Biesaga
Pellegrino a kontraktualizm RM Veatcha, Kraków, 2014
72014
Etyka cnót w etyce medycznej
T Biesaga
Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 4, 9-12, 2006
72006
Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna
T Biesaga
Medycyna Praktyczna 7, 2006
72006
Status embrionu–stanowisko personalizmu ontologicznego
T Biesaga
W: T. Biesaga (red.), Bioetyka polska, 257-264, 2004
72004
Bioetyka polska
T Biesaga
Wydawn. Naukowe PAT, 2004
72004
Personalizm a pryncypializm w bioetyce
T Biesaga
Podstawy i zastosowania bioetyki,[éds.] T. Biesaga, Kraków, Wyd. Naukowe …, 2001
72001
Bioetyka personalistyczna
T Biesaga, PA Teologiczna
Wydawnictwo Naukowe PAT, 2006
62006
Autonomia a godność osoby
T Biesaga
Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, 165-183, 2013
5*2013
Personalizm etyczny K
T Biesaga
Wojtyły”. W: Powszechna encyklopedia filozofii 4, 2011
52011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20