Obserwuj
Kościół i Prawo
Kościół i Prawo
Zweryfikowany adres z kul.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa
W Witkowski
Kościół i Prawo 3 (1), 87-107, 2014
142014
Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych
P Lewandowski
Kościół i Prawo 5 (1), 53-76, 2016
132016
Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
M Sitarz
Kościół i Prawo 4 (1), 141-168, 2015
122015
Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń
A Romanko
Kościół i prawo 2 (2 (15)), 207-226, 2013
112013
Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce
A Nowakowski
Kościół i prawo 13, 27-40, 1998
111998
Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rządów Włodzimierza Lenina (1917-1923)
G Szubtarski
Kościół i Prawo 2 (2 (15)), 63-75, 2013
92013
Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
M Grochownia
Kościół i Prawo 1 (1 (14)), 11-24, 2012
92012
Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym
W Wenz
Kościół i Prawo 5 (2), 127-165, 2016
82016
„Prawo chrześcijan do stowarzyszania się i możliwości jego realizacji w prawie kanonicznym i polskim”
J Krukowski
Kościół i Prawo 9, 191-210, 1991
81991
Spór o klauzulę sumienia w Polsce
R Sztychmiler
Kościół i Prawo 4 (1), 185-210, 2015
72015
Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI
P Wojnarowicz
Kościół i prawo 3 (1), 109-121, 2014
72014
„Ubezpieczenie społeczne osób duchownych i zakonnych w PRL (1945-1989)”
T Bach
Kościół i Prawo 13, 55-68, 1998
71998
„Prawo człowieka do wolności religijnej.”
FJ Mazurek
Kościół i prawo 5, 95-102, 1998
71998
Relacje Kościół-Państwo w Polsce wobec COVID-19
J Krzewicki
Kościół i Prawo 9 (1), 83-100, 2020
62020
Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki
U Wasilewicz
Kościół i Prawo 2 (2 (15)), 197-208, 2013
62013
Relacje między państwem i kościołem w konstytucjach współczesnych państw europejskich
J Krukowski
Aspekt prawno-porównawczy,„Kościół i Prawo 12 (s 25), 1994
61994
„Kościół wobec reżymu komunistycznego w Polsce.”
J Krukowski
Kościół i Prawo 10, 9-32, 1992
61992
„Autonomia Kościoła w państwie
W Wójcik
Sobory oraz synody plenarne i prowincjalne.” Kościół i Prawo 4, 101-36, 1985
61985
Autonomia i niezależność Kościoła i wspólnoty politycznej
J Krukowski
Kościół i Prawo 4, 51-77, 1985
61985
Pojęcie i podział władzy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w: J
F Lempa
Krukowski, F. Mazurek, F. Lempa (red.), Kościół i Prawo 9, 223-340, 0
6
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20