Obserwuj
Kościół i Prawo
Kościół i Prawo
Zweryfikowany adres z kul.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Troska biskupa diecezjalnego o godziwe utrzymanie duchownych
P Lewandowski
Kościół i Prawo 5 (1), 53-76, 2016
152016
Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa
W Witkowski
Kościół i Prawo 3 (1), 87-107, 2014
132014
Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
M Sitarz
Kościół i Prawo 4 (1), 141-168, 2015
122015
Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rządów Włodzimierza Lenina (1917-1923)
G Szubtarski
Kościół i Prawo 2 (2 (15)), 63-75, 2013
122013
Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce
A Nowakowski
Kościół i prawo 13, 27-40, 1998
121998
Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym
W Wenz
Kościół i Prawo 5 (2), 127-165, 2016
112016
Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń
A Romanko
Kościół i prawo 2 (2 (15)), 207-226, 2013
112013
„Prawo chrześcijan do stowarzyszania się i możliwości jego realizacji w prawie kanonicznym i polskim”
J Krukowski
Kościół i Prawo 9, 191-210, 1991
101991
Współpraca między Kościołem a państwem
P Hemperek
Kościół i Prawo 4, 79-100, 1985
101985
Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
M Grochownia
Kościół i Prawo 1 (1 (14)), 11-24, 2012
92012
Spór o klauzulę sumienia w Polsce
R Sztychmiler
Kościół i Prawo 4 (1), 185-210, 2015
82015
Dobro wspólne jako cel współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
P Sobczyk
Kościół i Prawo 4 (1), 169-184, 2015
82015
Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI
P Wojnarowicz
Kościół i prawo 3 (1), 109-121, 2014
82014
„Kościół wobec reżymu komunistycznego w Polsce.”
J Krukowski
Kościół i Prawo 10, 9-32, 1992
81992
Relacje Kościół-państwo w Polsce wobec covid-19
J Krzewicki
Kościół i Prawo 9 (1), 83-100, 2020
72020
Władza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
J Przybysławska
Kościół i Prawo 6 (2), 83-91, 2017
72017
Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki
U Wasilewicz
Kościół i Prawo 2 (2 (15)), 197-208, 2013
72013
„Autonomia Kościoła w państwie
W Wójcik
Sobory oraz synody plenarne i prowincjalne.” Kościół i Prawo 4, 101-36, 1985
71985
Taxation of religious organizations in Ukraine
O Bilash, T Karabin
Kościół i Prawo 9 (1), 65-81, 2020
62020
Processus brevior coram Episcopo–czy zupełne novum?
W Góralski
Kościół i Prawo 8 (1), 169-186, 2019
62019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20