Bartłomiej Skowron
TitleCited byYear
Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacj±
K Szymanek, K Budzyńska, J Czelakowski, A Drukier, A Grabowski, ...
Zagadnienia Naukoznawstwa 52 (3 (209)), 313-330, 2016
22016
Interdyscyplinarno¶ć z perspektywy młodych badaczy
J Fichna, K Osajda, A Pieni±dz, B Skowron
Nauka, 2015
22015
Using Mathematical Modeling as an Example of Qualitative Reasoning in Metaphysics. A Note on a Defense of the Theory of Ideas
B Skowron
Annals of Computer Science and Information Systems,(7), 65-68, 2015
22015
Negating as turning upside down
B Skowron, W Kubi¶
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 54 (1), 115-129, 2018
12018
Ojcobójcza i nieco stronnicza diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju ontologii w Polsce
B Skowron
Studia Philosophica Wratislaviensia 12 (2), 75-84, 2017
12017
The Forms of Extension
B Skowron
Substantiality and Causality 60, 175, 2014
12014
O kombinacyjnej topo-ontologii
B Skowron
12014
Filozofia i matematyka
B Skowron
Lectiones & Acroases Philosophicae, 73-96, 2009
12009
Contemporary Polish Ontology
B Skowron
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019
2019
Why Categories?
M Kus, B Skowron, K Wójtowicz
Category Theory in Physics, Mathematics, and Philosophy, 2019
2019
Why Categories?
M Ku¶, B Skowron, K Wójtowicz
Conference on Category Theory in Physics, Mathematics, and Philosophy, 1-19, 2019
2019
Rekonstrukcja ontologii matematyki Saundersa Mac Lane'a
B Skowron
Department of Philosophy and Ethics in Administration, 2018
2018
Możliwo¶ciowe ujęcie logiki praktycznej. Logika bez kantów Andrzeja Kisielewicza
B Skowron
Studia Philosophica Wratislaviensia 13 (3), 95-114, 2018
2018
Argumentacja w edukacji. Postulaty badań edukacyjnych w Polskiej Szkole Argumentacji
M Federowicz
Studia Semiotyczne 32 (1), 131-138, 2018
2018
Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics: XXIII Conference, Szklarska Poręba, Poland, 7-11 May 2018
K Siemieńczuk, B Skowron, M Selinger
Department of Logic and Methodology of Sciences. University of Wrocław, 2018
2018
Innowacje, nowe technologie, zaufanie i unikanie sytuacji niepewnych: refleksje po konferencji „Polish Scientific Networks”
A Bielec, D Jemielniak, B Skowron
Nauka, 2017
2017
Wspomnienia. Udane i za krótkie życie filozoficzne
B Skowron
Studia Philosophica Wratislaviensia 12 (4), 2017
2017
Subject, Person, Self
B Skowron, J Seibt
Handbook of Mereology, eds. Hans Burkhardt (Founding Editor), Johanna Seibt …, 2017
2017
Mereotopology
B Skowron
Handbook of Mereology, eds. Hans Burkhardt (Founding Editor), Johanna Seibt …, 2017
2017
Innovations, new technologies, trust and avoiding uncertainty: some reflections after the Polish Scientific Networks conference
A Bielec, D Jemielniak, B Skowron
Nauka, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20