Bartłomiej Skowron
Title
Cited by
Cited by
Year
Ojcobójcza i nieco stronnicza diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju ontologii w Polsce
B Skowron
Studia Philosophica Wratislaviensia 12 (2), 75-84, 2017
22017
Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacj±
K Szymanek, K Budzyńska, J Czelakowski, A Drukier, A Grabowski, ...
Zagadnienia Naukoznawstwa 52 (3 (209)), 313-330, 2016
22016
Using Mathematical Modeling as an Example of Qualitative Reasoning in Metaphysics. A Note on a Defense of the Theory of Ideas.
B Skowron
LQMR@ FedCSIS, 65-68, 2015
22015
Negating as turning upside down
B Skowron, W Kubi¶
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 54 (1), 115-129, 2018
12018
The Explanatory Power of Topology in the Philosophy of God
B Skowron
God, Truth, and other Enigmas 65, 41, 2015
12015
O kombinacyjnej topo-ontologii
B Skowron
Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (4), 71-81, 2015
12015
Interdyscyplinarno¶ć z perspektywy młodych badaczy
J Fichna, K Osajda, A Pieni±dz, B Skowron
Nauka, 2015
12015
The Forms of Extension
B Skowron
Substantiality and Causality 60, 175, 2014
12014
Filozofia i matematyka
B Skowron
Lectiones & Acroases Philosophicae, 73-96, 2009
12009
Filozofia i matematyka (Philosophy and Mathematics)
B Skowron
Matematyka Filozofia Sztuka, red. R. Konik, 73-96, 2009
1*2009
Filozoficzny projekt podmiotowo±ci. Analiza fenomenologiczno-ontologiczna
B Skowron
1
An Assessment of Contemporary Polish Ontology
B Skowron, T Bigaj, A Chrudzimski, M Głowala, Z Król, M Ku¶, J Lubacz, ...
Contemporary Polish Ontology 82, 271, 2019
2019
Some Introductory Thoughts on Contemporary Polish Ontology
B Skowron
Contemporary Polish Ontology 82, 2019
2019
Contemporary Polish Ontology
B Skowron
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019
2019
Why Categories?
M Kus, B Skowron, K Wójtowicz
Category Theory in Physics, Mathematics, and Philosophy 235, 2019
2019
Category Theory in Physics, Mathematics, and Philosophy
B Skowron
Springer International Publishing, 2019
2019
Topologia osoby a problem identyczno¶ci osobowej
B Skowron
Department of Philosophy and Ethics in Administration, 2019
2019
Was Saunders Mac Lane a Platonist?
B Skowron
Department of Philosophy and Ethics in Administration, 2019
2019
Why Categories?
M Ku¶, B Skowron, K Wójtowicz
Conference on Category Theory in Physics, Mathematics, and Philosophy, 1-19, 2019
2019
Wrowadzenie
K Szlachcic, U Lisowska, B Skowron
Studia Philosophica Wratislaviensia 13 (3), 41-41, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20