Bartłomiej Skowron
Title
Cited by
Cited by
Year
Using Mathematical Modeling as an Example of Qualitative Reasoning in Metaphysics. A Note on a Defense of the Theory of Ideas.
B Skowron
LQMR@ FedCSIS, 65-68, 2015
42015
Mereotopology
B Skowron
Handbook of Mereology, eds. Hans Burkhardt (Founding Editor), Johanna Seibt …, 2017
32017
Ojcobójcza i nieco stronnicza diagnoza stanu i uwarunkowań rozwoju ontologii w Polsce
B Skowron
Studia Philosophica Wratislaviensia 12 (2), 75-84, 2017
22017
Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją
K Szymanek, K Budzyńska, J Czelakowski, A Drukier, A Grabowski, ...
Zagadnienia Naukoznawstwa 52 (3 (209)), 313-330, 2016
22016
The Forms of Extension
B Skowron
Substantiality and Causality, 175-188, 2014
22014
Logika i fenomenologia
B Skowron
Wprowadzenie do fenomenologii. Pojęcia, metody, problemy 2, 295-341, 2014
22014
Throwing spatial light: on topological explanations in Gestalt psychology
B Skowron, K Wójtowicz
Phenomenology and the Cognitive Sciences 20 (3), 537-558, 2021
12021
Why Categories?
M Kuś, B Skowron, K Wójtowicz
Conference on Category Theory in Physics, Mathematics, and Philosophy, 1-19, 2019
12019
Negating as turning upside down
B Skowron, W Kubiś
Stud. Log., Gramm. Rhetor 54 (67), 115-129, 2018
12018
Argumentacja w edukacji. Postulaty badań edukacyjnych w Polskiej Szkole Argumentacji
M Federowicz
Studia Semiotyczne 32 (1), 131-138, 2018
12018
The Explanatory Power of Topology in the Philosophy of God
B Skowron
God, Truth, and other Enigmas 65, 41, 2015
12015
Interdyscyplinarność z perspektywy młodych badaczy
J Fichna, K Osajda, A Pieniądz, B Skowron
Nauka, 2015
12015
O kombinacyjnej topo-ontologii
B Skowron
Studia Philosophica Wratislaviensia 9 (4), 71-81, 2014
12014
Filozofia i matematyka (Philosophy and Mathematics)
B Skowron
Matematyka Filozofia Sztuka, red. R. Konik, 73-96, 2009
1*2009
Filozoficzny projekt podmiotowo±ci. Analiza fenomenologiczno-ontologiczna
B Skowron
1
“Is logic a physical variable?” Introduction to the Special Issue
M Eckstein, B Skowron
Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), 7-13, 2020
2020
Realism in the philosophy of mathematics: Gödel and Ingarden
B Skowron, K Wójtowicz
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 223-248-223-248, 2020
2020
Biography and academia. Experiences of the young generation of Wroclaw's scholars and artists
A Mrozowicki, J Kajta, M Dubińska-Magiera, B Skowron
Zakład Wydawniczy NOMOS, 2020
2020
Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów
A Mrozowicki, J Kajta, M Dubińska-Magiera, B Skowron
Zakład Wydawniczy NOMOS, 2020
2020
Virtual objects: becoming real
B Skowron
Horizon. Studies in Phenomenology 9, 619-639, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20