Follow
Magdalena Ślusarczyk
Magdalena Ślusarczyk
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Migration and mobility in an enlarged Europe: a gender perspective
K Slany, C Finotelli, L Banfi, A Akalin, D Kalwa, S Hess, D Karjanen, ...
Verlag Barbara Budrich, 2008
552008
Caught between breadwinning and emotional provisions: The case of Polish migrant fathers in Norway
P Pustułka, J Struzik, M Ślusarczyk
Studia Humanistyczne AGH 14 (2), 2015
422015
Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011: trendy i charakterystyki socjo-demograficzne
K Slany, M Ślusarczyk
Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, 2013
392013
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
382014
Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne
K Slany, M Ślusarczyk, Ł Krzyżowski
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2014
292014
MIĘDZY DOMEM A SZKOŁĄ. DZIECI MIGRANTÓW W SYSTEMIE EDUKACYJNYM. KONTEKST NORWESKI.
M Ślusarczyk, K Nikielska-Sekuła
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 40 (2 (152), 177-202, 2014
262014
Cultivation, compensation and indulgence: Transnational short-term returns to Poland across three family generations
P Pustułka, M Ślusarczyk
Transnational Social Review 6 (1-2), 78-92, 2016
252016
Spory o edukację wczoraj i dziś: społeczny, polityczny i kulturowy kontekst reform oświatowych-porównanie Polski i Niemiec
M Ślusarczyk
Oficyna Wydawnicza AFM, 2010
222010
Norwegian schooling in the eyes of Polish parents: From contestations to embracing the system
M Ślusarczyk, P Pustułka
Central and eastern european Migration review 5 (1), 2016
212016
Polskie rodziny transnarodowe: dzieci, rodzice, instytucje i więzi z krajem
K Slany, M Ślusarczyk, P Pustułka
Kraków, 2017
202017
Polish Children in Norway: Between National Discourses of Belonging and Everyday Experiences of Life Abroad
P Pustułka, M Ślusarczyk, S Strzemecka
Childhood and Nation. Interdisciplinary Engagements, 207-227, 2015
202015
Transnational Polish families in Norway: social capital, integration, institutions and care
K Slany, M Ślusarczyk, P Pustułka, E Guribye
Berlin, 2018
182018
Transnational Polish Families in Norway
K Slany, M Ślusarczyk, P Pustułka, E Guribye
Social capital, integration, institutions and care, 2018
122018
Transnarodowość w przestrzeni domowej polskich rodzin migracyjnych w Norwegii
M Ślusarczyk, P Pustułka
Studia Humanistyczne AGH 16 (1), 2017
112017
Migracje rodziców, migracje dzieci–wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych
M Ślusarczyk
Zeszyty Pracy Socjalnej 19 (3), 75-89, 2014
112014
Zostać czy wracać?: dylematy emigranta
K Slany, M Ślusarczyk
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2010
102010
Transnarodowe życie rodzin: na przykładzie polskich migrantów w Norwegii
M Ślusarczyk
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
92019
Polish children and their parents adapting to a new school reality in Norway
M Ślusarczyk, R Wærdahl, S Strzemecka
Frankfurt am Main, 2018
92018
Care issues in the transnational families. A Polish research review
Ł Krzyżowski, K Slany, M Ślusarczyk
Polish Sociological Review 199 (3), 367-386, 2017
92017
Polish Migrant Fathers Caught between Breadwinning and Emotional Provisions,
MŚ P Pustułka, J Struzik
“Studia Humanistyczne AGH–Special Issue “Men and Masculinities in the …, 2015
8*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20