Obserwuj
Wioletta Szymańska
Wioletta Szymańska
Doktor Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademia Pomorska w Słupsku
Zweryfikowany adres z apsl.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych w mieście i powiecie słupskim w świetle badań
P Szmielińska-Pietraszek, W Szymańska
Analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i …, 2009
18*2009
Miasto Ustka jako uzdrowisko – rozwój przestrzenny i funkcjonalny
W Szymańska
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, pod …, 2012
152012
Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza
E Rydz, W Szymańska
Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, pod red. M. Madurowicza, 331-341, 2007
142007
Efekty restrukturyzacji słupskiego ośrodka przemysłowego w okresie wdrażania gospodarki rynkowej (na wybranych przykładach)
E Rydz, W Szymańska
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 40-51, 2006
132006
The role of the administrative functions in the development of the city in Poland (by example of degraded towns)
W Szymańska
Regional Development and Public Administration in the Context of General …, 2015
122015
Population changes in former voivodeship cities in Poland in the context of suburbanization processes and loss of the administrative function
W Szymańska, T Michalski
Environmental & Socio-economic Studies 7 (3), 66-78, 2019
112019
Monitorowanie jakości usług publicznych problemem administracji samorządowej na przykładzie Słupska
W Szymańska
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 30 (2 …, 2016
72016
SPECJALIZACJA LOKALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIAST POMORZA LOCAL SPECIALIZATION OF BUSINESS ACTIVITY IN THE TOWNS OF POMERANIA
W Szymańska
Słupskie Prace Geograficzne 6, 73-88, 2009
72009
Educational activity of agritourism farms in Poland (on examples from the Pomeranian region)
A Wiśniewska, W Szymańska
Geo Journal of Tourism and Geosites 28 (1), 140-150, 2020
62020
Przekształcenia funkcji polskich małych portów morskich
W Szymańska, T Michalski
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018
62018
Współpraca samorządu i biznesu na poziomie lokalnym w obszarze turystyki
W Szymańska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 28 (2), 63-82, 2017
62017
Rozwój demograficzny miast średniej wielkości na tle przemian ludnościowych regionów nadmorskich (ze szczególnym uwzględnieniem Wałcza, Szczecinka i Lęborka)
W Szymańska
Słupskie Prace Geograficzne 3 (3), 55-72, 2007
62007
Delimitacja strefy wpływów demograficznych na przykładzie byłych miast wojewódzkich w Polsce
W Szymańska
Space–Society–Economy, 7-28, 2018
52018
Problemy statystycznego pomiaru jakości życia na szczeblu regionalnym i lokalnym wynikające z małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu
T Michalski, W Szymańska
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
52017
Jakość kapitału ludzkiego w rozwoju lokalnym strefy brzegowej
W Szymańska, P Michalak
Słup. Pr. Ekonom 8, 89, 2011
52011
Społeczna przestrzeń w średnich miastach na Pomorzu (przykład Lęborka, Szczecinka i Wałcza)
W Szymańska
Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, 2011
52011
Perspektywy rozwoju a pełnione funkcje portu w Ustce
T Michalski, W Szymańska
Wybrane aspekty funkcjonowania transportu na obszarach nadmorskich, red. M …, 2016
42016
Expectations of employers on the example of Słupsk local labour market (with the particular emphasis on the need for geographical competences)
P Szmielińska-Pietraszek, W Szymańska
Environmental & Socio-economic Studies 3 (1), 35-42, 2015
42015
The features of economic behavior of the urban population in the ethnic the region of Kashubia (Kashuby/Cassubia)
P Czapliński, W Szymańska
Miscellanea Geographica-Regional Studies on Development 17 (2), 30-37, 2013
42013
ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WAŁCZA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
W Szymańska
Słupskie Prace Geograficzne 2, 95-105, 2005
42005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20