Łukasz Nazarko
TytułCytowane przezRok
Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT
J Nazarko, Z Kędzior, G Dobrzański, J Ejdys, E Glińska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
55*2010
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie 2020: Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, J Ejdys, K Dębkowska, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
37*2011
Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce
J Nazarko, J Ejdys, A Kononiuk, A Gudanowska, A Magruk, Ł Nazarko
Ministry of Science and Higher Education, 184, 2012
34*2012
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 11 (2), 160-168, 2016
302016
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
28*2013
Sectoral foresight in Poland. Thematic and methodological analysis
J Nazarko, U Glińska, A Kononiuk, Ł Nazarko
International Journal of Foresight and Innovation, 2013
262013
Application of enhanced SWOT analysis in the future-oriented public management of technology
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Magruk, Ł Nazarko, A Skorek
Procedia Engineering 182, 482-490, 2017
212017
Innovative research projects in the field of Building Lifecycle Management
L Ustinovičius, R Rasiulis, L Nazarko, T Vilutienė, M Reizgevicius
Procedia Engineering 122, 166-171, 2015
212015
Technology assessment in construction sector as a strategy towards sustainability
L Nazarko
Procedia Engineering 122, 290-295, 2015
202015
Inteligentne specjalizacje polskich regionów – przyczynek do ewaluacji
Ł Nazarko
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 15 (8/1), 247-263, 2014
172014
Future-oriented technology assessment
Ł Nazarko
Procedia Engineering 182, 504-509, 2017
162017
Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce
U Glińska, A Kononiuk, Ł Nazarko
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2 (32), 60-73, 2008
152008
Responsible Research and Innovation - A New Paradigm of Technology Management
Ł Nazarko
9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, 2016
132016
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
132015
Foresight gospodarczy - instrumentem orientacji na przyszłość
J Ejdys, Ł Nazarko
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 651-664, 2014
132014
Promoting sustainability through investment in Building Information Modeling (BIM) technologies: A design company perspective
M Reizgevičius, L Ustinovičius, D Cibulskienė, V Kutut, L Nazarko
Sustainability 10 (3), 600, 2018
122018
Foresight application for transport sector
J Ejdys, J Nazarko, Ł Nazarko, K Halicka
Clean Mobility and Intelligent Transport Systems, 379-402, 2015
122015
Multicriteria evaluation of commercial industrial zone development
A Komarovska, L Ustinovichius, G Shevchenko, L Nazarko
International Journal of Strategic Property Management 19 (1), 84-95, 2015
102015
Istota foresightu i jego percepcja w Polsce
Ł Nazarko
Optimum. Studia Ekonomiczne 4 (52), 224-234, 2011
92011
Nanotechnology for podlaskie 2020
A Kononiuk, L Nazarko, J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, U Glinska, ...
EFP BRIEF, 2012
82012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20