Obserwuj
Mateusz Gerigk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Multi-criteria approach in multifunctional building design process
M Gerigk
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (5), 052085, 2017
132017
Safety-based approach in multifunctional building design
A Taraszkiewicz, M Gerigk
Taylor & Francis Group, 2015
62015
Improvements to the STEAM-based teaching of architectural drawing
M Gerigk
World Transactions on Engineering and Technology Education 19, 163-168, 2021
52021
Modelowanie budynków wielofunkcyjnych stanowiących elementy systemu logistycznego miasta
M Gerigk
Logistyka, 3820-3827, 2014
52014
Wybrane elementy projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne
M Gerigk
Logistyka 3, 1932--1941, 2014
52014
Wykorzystanie obszarów morskich pod zabudowę o przeznaczeniu wielofunkcyjnym
M Gerigk
Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 5-14, 2013
52013
Wielofunkcyjność jako czynnik racjonalnego wykorzystania przestrzeni zurbanizowanej
M Gerigk
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna, 51--58, 2015
32015
Analysis of the process of water entry of an amphibious vehicle
Z Burciu, M Kraskowski, M Gerigk
Archiwum Motoryzacji, 5-13, 2012
22012
Interference between Land and Sea Logistics Systems. Multifunctional Building System Design Towards Autonomous Integrated Transport Infrastructure.
M Gerigk
TransNav: International Journal on Marine Navigation & Safety of Sea …, 2022
12022
Challenges associated with development of AUV—Unmanned autonomous underwater vehicles to be operated using the AI-based control systems
M Gerigk, MK Gerigk
Per Mare Ad Astra Space Technology, Governance and Law; Polish Academy of …, 2021
12021
Multi-criteria model in multifunctional building system design process
M Gerigk
5th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES …, 2018
12018
Wielokryterialne projektowanie budynków wielofunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kryterium elastyczności funkcjonalnej
M Gerigk
12018
Wpływ systemu logistycznego miasta na kształtowanie budynków wielofunkcyjnych
M Gerigk
Logistyka 6, 3828-3834, 2014
12014
Practical aspects of design and operation of amphibious craft for rescue purposes
M Gerigk, T Abramowicz-Gerigk, Z Burciu
Mechines Technologies Materials, 15-18, 2013
12013
Selected elements of the methodology and method of designing amphibious flood rescue vehicles
Z Burciu, K Gerigk, M Gerigk
Archiwum Motoryzacji, 3-17, 2012
12012
Application of unmanned USV surface and AUV underwater maritime platforms for the monitoring of offshore structures at sea
MK Gerigk, M Gerigk
76 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2023
2023
Contemporary multifunctional buildings towards a sustainable development of the housing environment
A Taraszkiewicz, M Gerigk
Środowisko Mieszkaniowe, 14-24, 2023
2023
Computational Fluid Dynamic study on the wind characteristics of a multifunctional building system model in developed coastal cities
M Gerigk, J Jachowski
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 27-33, 2019
2019
RESIDENTIAL FUNCTION IN MULTI-CRITERIA MULTIFUNCTIONAL BUILDING SYSTEM DESIGN PROCESS
A Taraszkiewicz, M Gerigk
5th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES …, 2018
2018
WIELOFUNKCYJNE OBIEKTY TURYSTYCZNE I OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ W SYSTEMIE TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO NA PRZYKŁADZIE DORZECZA ŚRODKOWEJ I DOLNEJ WISŁY
A Osowska, M Gerigk
PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20