Obserwuj
Marek Kunasz
Marek Kunasz
Uniwersytet Szczeciński
Zweryfikowany adres z kunasz.eu - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii
M Kunasz
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 211 (10), 33-48, 2006
712006
Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej
M Kunasz
Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Warszawa …, 2004
64*2004
Praktyczne aspekty zarządzania procesami
M Kunasz
Economicus, 2010
43*2010
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
W Jarecki, M Kunasz, E Mazur-Wierzbicka, P Zwiech
Economicus, 2010
362010
Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań
M Kunasz
Studia i Materiały 3 (1), 29-36, 2006
332006
Przykład zastosowania metody WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
M Kunasz
Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, 131-139, 2006
27*2006
Kapitał ludzki w gospodarce
D Kopycińska
Szczecin: PTE, 2003
26*2003
Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych
M Kunasz
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 222 (3), 65-86, 2008
252008
Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego–wybrane aspekty
M Kunasz
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 3, 129-141, 2008
162008
Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC-wyniki badań
M Kunasz
Problemy Jakości, 15-21, 2006
122006
Rynek kapitałowy-co inwestor wiedzeć powinien
W Tarczyński, M Kunasz
Wydaw. Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 2002
122002
Przedsiębiorczość studentów studiów dziennych–raport z badań
T Bernat, J Korpysa, M Kunasz
Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii,[Entrepreneurship …, 2008
112008
Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego
M Kunasz
Organizacja i Kierowanie, 99-116, 2006
112006
Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych
M Kunasz
Volumina, 2013
102013
Barriers to Development and Institutional Support for Entrepreneurship in Poland-The Role that Higher Education Institutions Occupy in Support System
M Kunasz
Transformations in Business & Economics 8 (3), 200-215, 2009
82009
Przedsiębiorczość studentów w Polsce iw wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
T Bernat, J Korpysa, M Kunasz
Wydawnictwo" Print Group" Daniel Krzanowski, 2008
82008
Intellectual capital-a new source of competitive advantage
M Kunasz
Economics & Sociology 1 (1), 50, 2008
82008
Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych
M Kunasz
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i …, 2007
82007
Ilościowa charakterystyka inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego-wyniki badań
M Kunasz
Współczesne Zarządzanie, 107-118, 2006
82006
Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998-2OO3
M Kunasz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 67-79, 2006
72006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20