Follow
Михайло Іванович Бойченко М І Mykhailo Boichenko Михаил Бойченко M Boychenko
Михайло Іванович Бойченко М І Mykhailo Boichenko Михаил Бойченко M Boychenko
професор кафедри теоретичної і практичної філософії, Київський національний університет імені Тараса
Verified email at univ.net.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні і функціональні аспекти:[Монографія]
МІ Бойченко
К.: ПРОМІНЬ, 2011
632011
Поняття цілі і системна раціональність
Н Луман
Дух і Літера, 2011
552011
Цінності як категорія філософії освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси)
М Бойченко
Філософія освіти, 99-107, 2009
28*2009
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
242009
Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: ідейний, освітній, правовий та політичний виміри
М Бойченко
Філософія освіти, 80-97, 2014
21*2014
Індивідуалізм як складова розвитку демократії
ЗВ Шевченко
Черкаський державний технологічний університет, 2005
212005
Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві
ДВ Усов
ДВ Усов/Ін-т філософії ім. ГС Сковороди, 2002
182002
Морально-етичні цінності підприємця: формування та розвиток (соціально-філософський аналіз)
ВГ Акопян
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських…, 2004
172004
Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти
M Boychenko
Filosofska Dumka, 110-122, 2014
162014
Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду
МІ Бойченко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний…, 2010
152010
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу Філософія освіти
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
152009
Основні парадигми розвитку системи вищої освіти
М Бойченко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті…, 2011
132011
Ґендерна компонента сучасного українського суспільства (соціально-філософський аспект)
ЮВ Стребкова
НТУУ КПІ, 2007
132007
Intermarium as One of the Future European Image of Ukraine. Future Human Image, 13, 6—13
M Boichenko
12*2020
Social problems creation and solving in a knowledge society
MI Boychenko
Научный результат. Социология и управление 3 (1 (11)), 58-63, 2017
122017
Ціннісні і функціональні аспекти дослідження релігії (системний підхід)
МІ Бойченко
Політологічний вісник.–К.: ІНТАС, 75-84, 2012
122012
Студентське самоуправління у контексті демократизації вищої освіти України
ОО Невмержицька
НПУ імені М. Драгоманова, 2009
112009
Філософія: підручник
ІВ Бичко, ІВ Бойченко, МІ Бойченко
Київ: Либідь, 2001
112001
Normative and performative aspects of social predictions in the context of philosophy of education
KO Ya
Перспективы науки и образования, 25-37, 2019
102019
Гуманітарно–педагогічна парадигма вищої освіти; Монографія
Г Онкович, В Андрущенко, М Бойченко
К.: Педагогічна думка, 2007
102007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20