Obserwuj
Anna Uklańska
Anna Uklańska
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
Zweryfikowany adres z pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy zarządzania produkcją: ćwiczenia: praca zbiorowa
A Kosieradzka, A Chojnacka, B Gładysz, S Kalukiewicz, P Kraszewski, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
62016
Wykorzystanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania organizacjami w zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, A Uklańska
Logistyka 5, 795-809, 2014
52014
ADAPTATION OF CIVIL PLANNING AND CRISIS MANAGEMENT PRACTICES BASED ON HOFSTEDE'S CULTURAL DIMENSIONS MODEL.
U Kąkol, M Kisilowski, G Kunikowski, A Uklańska
Management Research & Practice 10, 2018
32018
Koncepcja metodyki analizy i oceny dla zagrożeń oraz ryzyka z perspektywy administracji centralnej
U Kąkol, J Smagowicz, A Uklańska
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae 4, 351-365, 2017
32017
Advanced Risk Assessement Methodology in Public Crisis Management
A Kosieradzka, J Zawiła-Niedźwiecki
Monographic Series of the Faculty of Management at the Warsaw University of …, 2017
22017
Robotic Process Automation (RPA)–Bibliometric Analysis and Literature Review
A Uklańska
Foundations of Management 15 (1), 129-140, 2023
12023
Wyniki badań dotyczących" Metody analizy i oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym i wojewódzkim (bottomup wobec poziomu gminnego)”
U Kąkol, A Uklańska
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae 4, 2017
12017
Stan planowania cywilnego w Polsce
U Kąkol, M Kisilowski, G Kunikowski, A Uklańska
W M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje …, 2016
12016
Scenariusz warsztatu zespołowego pobudzania kreatywności dla rozwiązywania problemów z obszaru logistyki społecznej
J Smagowicz, A Uklańska
Logistyka, 8308-8314, 2015
12015
Robotic Process Automation jako nowoczesna technologia automatyzacji procesów biznesowych
A Uklańska
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2023
2023
Metody rekomendowane w ocenie zagrożeń i planowaniu cywilnym
J Smagowicz, A Uklańska
Akademia Sztuki Wojennej, 2020
2020
Zastosowanie metod i technik w procesach wspomagających proces zarządzania kryzysowego
G Kunikowski, J Smagowicz, A Uklańska
Nowoczesne Systemy Zarządzania 14 (4), 83-97, 2019
2019
Zastosowanie metod i technik w procesach wspomagających proces zarządzania kryzysowego
J Smagowicz, G Kunikowski, A Uklańska
Nowoczesne Systemy Zarządzania, 2019
2019
Metoda oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym w jednostkach administracji terytorialnej
U Kąkol, A Kosieradzka, A Uklańska
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 191-203, 2018
2018
Zasady organizacji zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej
J Smagowicz, A Uklańska
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
2017
Advanced Risk Assessment Methodology in Public Crisis Management
U Kąkol, A Kosieradzka, M Marczewski, K Rostek, J Smagowicz, ...
Warsaw University of Technology. Faculty of Management, 2017
2017
Opis i diagnoza planowania cywilnego w procesie przygotowań obronnych
M Kisilowski, U Kąkol, A Uklańska, G Kunikowski
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology, 2016
2016
Analiza systemu zarządzania komunikacją dla Centrów Zarządzania Kryzysowego
M Marczewski, U Kąkol, A Uklańska
Production Management Department, 2016
2016
Diagnoza stanu planowania cywilnego w Polsce i na świecie
G Kunikowski, M Kisilowski, U Kąkol, A Uklańska
The Department of Business Informatics, 2016
2016
Wykres Ishikawy jako narzędzie pracy konsultanta
U Kąkol, A Uklańska, M Sawicka
POLIGRAFIA, 2009
2009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20