Anna Uklańska
Anna Uklańska
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego RP
ID Abgarowicz, A Bralewski, K Gąsiorek, P Kępka, M Kuliczkowski, ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015
242015
Podstawy zarządzania produkcją: ćwiczenia: praca zbiorowa
A Kosieradzka, A Chojnacka, B Gładysz, S Kalukiewicz, P Kraszewski, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
72016
Wykorzystanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania organizacjami w zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, A Uklańska
Logistyka 5, 795-809, 2014
62014
Koncepcja metodyki analizy i oceny dla zagrożeń oraz ryzyka z perspektywy administracji centralnej
U Kąkol, J Smagowicz, A Uklańska
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
32017
Metodyki planowania cywilnego w publicznym zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie
A Kosieradzka, K Rostek, J Zawiła-Niedźwiecki, U Kąkol, M Kisilowski, ...
Politechnika Warszawska, 2018
22018
ADAPTATION OF CIVIL PLANNING AND CRISIS MANAGEMENT PRACTICES BASED ON HOFSTEDE'S CULTURAL DIMENSIONS MODEL.
U Kąkol, M Kisilowski, G Kunikowski, A Uklańska
Management Research & Practice 10, 2018
12018
Wyniki badań dotyczących" Metody analizy i oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym i wojewódzkim (bottom-up wobec poziomu gminnego)”
U Kąkol, A Uklańska
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae 4, 2017
12017
Scenariusz warsztatu zespołowego pobudzania kreatywności dla rozwiązywania problemów z obszaru logistyki społecznej
J Smagowicz, A Uklańska
Logistyka, 2015
12015
Zastosowanie metod i technik w procesach wspomagających proces zarządzania kryzysowego
G Kunikowski, J Smagowicz, A Uklańska
Nowoczesne Systemy Zarządzania 14, 2019
2019
Metoda oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym w jednostkach administracji terytorialnej
U Kąkol, A Kosieradzka, A Uklańska
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
2018
Zasady organizacji zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej
J Smagowicz, A Uklańska
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
2017
Advanced Risk Assessment Methodology in Public Crisis Management
U Kąkol, A Kosieradzka, M Marczewski, K Rostek, J Smagowicz, ...
Warsaw University of Technology. Faculty of Management, 2017
2017
Opis i diagnoza planowania cywilnego w procesie przygotowań obronnych
M Kisilowski, U Kąkol, A Uklańska, G Kunikowski
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology, 2016
2016
Analiza systemu zarządzania komunikacją dla Centrów Zarządzania Kryzysowego
M Marczewski, U Kąkol, A Uklańska
Production Management Department, 2016
2016
Diagnoza stanu planowania cywilnego w Polsce i na świecie
G Kunikowski, M Kisilowski, U Kąkol, A Uklańska
The Department of Business Informatics, 2016
2016
4. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A PLANOWANIE CYWILNE
U Kąkol, M Kisilowski, G Kunikowski, A Uklańska
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16