Anna Hawrot
Anna Hawrot
Zweryfikowany adres z ibe.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska, M Koniewski, P Majkut, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
32*2013
Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym
R Dolata, D Campfield, A Hawrot, K Hernik, E Jarnutowska, ...
18*2014
Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym
PM R. Dolata, A. Hawrot, G. Humenny, A. Jasińska-Maciążek, M. Koniewski
Instytut BadaĹ „Edukacyjnych, 2014
15*2014
Factor Structure of the Maslach Burnout Inventory–Educators Survey in a Polish-Speaking Sample
A Hawrot, M Koniewski
Journal o Career Assessment, 2017
92017
Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej.
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, B Kondratek, ...
9*2014
(Ko) warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV–VI
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, M Koniewski, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
72015
Out-of-school learning assistance in adolescence
A Hawrot
Educational Psychology, 2017
62017
Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii: teoria i zastosowania
D Jankowska, A Pokropek, M Grudniewska, P Grygiel, A Hawrot, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
32015
Czy warto kierować się intuicją? Sądy intuicyjne jako wskaźnik wiedzy ukrytej w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk.
D Asanowicz, M Wierzchoń, M Taraday, A Hawrot
Studia Psychologiczne 48 (2), 77-88, 2010
22010
Pozaszkolna pomoc w nauce a osiągnięcia szkolne w okresie adolescencji
A Hawrot
Edukacja 1 (144), 2018
12018
Pozaszkolna pomoc w nauce
A Hawrot
Edukacja 2 (133), 99-114, 2015
12015
Are single-sex schools more effective than the coed ones? The effect of single-sex schooling on achievement among female adolescents in Catholic schools
M Koniewski, A Hawrot
Research Papers in Education, 2021
2021
Psychometric Properties of the “Quality of Instruction” Scale in Starting Cohort 3
A Hawrot
NEPS Survey Paper, 2021
2021
Psychometric Properties of the “Teaching Quality” Scale for Teachers in Starting Cohorts 2, 3, and 4
A Hawrot
NEPS Survey Paper, 2021
2021
Various reasons, various trajectories? Interrupted schooling among Polish upper secondary school students
A Jasińska-Maciążek, A Hawrot, M Paulina, H Tomaszewska-Pękała, ...
Research Papers in Education, 2020
2020
Pozaszkolne wsparcie w nauce–psychospołeczne korelaty i znaczenie dla osiągnięć szkolnych
A Hawrot
Uniwersytet Warszawski, 2018
2018
Zastosowanie modelu Rascha na przykładzie testu inteligencji
A Hawrot
Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii …, 2015
2015
Metoda edukacyjnej wartości dodanej w Polsce
TŻ Roman Dolata, Anna Hawrot, Grzegorz Humenny, Aleksandra Jasińska-Maciążek ...
Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie …, 2015
2015
Inteligencja a wyniki nauczania
A Hawrot, J Pisarek
Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na …, 2014
2014
Lęk a wyniki nauczania
A Hawrot, R Kaczan
Czy szkoła ma znaczenie? Analiza zróżnicowania efektywności nauczania na …, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20