Obserwuj
Іван Таргоній
Іван Таргоній
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z nuwm.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Системи керування рухом поїздів»
ОВ Лазарєв, МВ Ушаков, НМ Лазарєва
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
25*2022
МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНО-ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ РІДИН ВІД БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗАБРУДНЕНЬ
АЯ Бомба, АП Сафоник
НУВГП, 2016
82016
Числово-асимптотичне наближення розв’язків просторових задач процесу фільтрування
А Бомба, Ю Климюк, А Сафоник, В Сівак
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2010
82010
Нелінійні сингулярно збурені математичні моделі процесів фільтрування
АП Сафоник
Волинський математичний вісник 2007 (Вип. 4), 119-128, 2007
62007
Моделювання процесу очищення стічної води з урахуванням залежності коефіцієнта дифузії від концентрації
А Бомба, І Присяжнюк, А Сафоник
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2007
62007
Числово-асимптотичне наближення розв’язків сингулярно збурених задач процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень
АЯ Бомба, АП Сафоник
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2012
52012
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів бакалаврату спеціальності 275–Транспортні технології (на автомобільному …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, ВО Огневий, ВЙ Зелінський
42019
Математическое моделирование процессов фильтрования жидкостей от многокомпонентного загрязнения в N-шаровых фильтрах
АЯ Бомба, АП Сафоник
Компьютерная математика, 2014
42014
Математичне моделювання процесу магнітного очищення рідин від багатокомпонентного забрудення
АЯ Бомба, АП Сафоник
Проблемы машиностроения 15 (5-6), 49-55, 2012
42012
Математичне моделювання процесу аеробного очищення стічних вод в пористому середовищі
АЯ Бомба, АП Сафоник
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2011
42011
Закономірності фільтрування з урахуванням дифузії
АЯ Бомба, І Присяжнюк, АП Сафоник
Вісник Тернопільського державного технічного університету 12 (2), 146-152, 2007
42007
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Пасажирські перевезення»(для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напрямку підготовки 6 …
ВК Доля, ДЛ Бурко
32018
Дослідження та автоматизація реакторів біологічного очищення стоків при контролі концентрації кисню
AP Safonyk, MI Klepach, IM Targoniy
Radio Electronics, Computer Science, Control, 192-197, 2017
22017
Комп’ютерне моделювання процесу аеробного очищення стічних вод
АП Сафоник, ІМ Таргоній
Проблемы машиностроения, 2016
22016
Математичне моделювання процесів магнітного фільтрування і регенерації та оцінка їх ефективності
АП Сафоник, ОВ Гаращенко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Моделювання та дослідження процесу біологічної очистки води з урахуванням температурного режиму
АП Сафоник, ІМ Таргоній, ПО Лакус
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 115-125, 2019
12019
Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Харчові технології»
МГ Карпович, НА Лопата, СМ Танана
КСВ, 2019
12019
Математическое моделирование процесса аэробной очистки сточных вод в условиях диффузионного и массообменного возмущений
АЯ Бомба, АП Сафоник
Инженерно-физический журнал 91 (2), 338-344, 2018
12018
Модель процесу контактного знезалізнення води крізь пористе завантаження водоочисного фільтра
АП Сафоник, СО Куницький
Науковий вісник будівництва, 188-193, 2017
12017
Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень
АП Сафоник
АП Сафоник–Рівне, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20