Maciej Serowaniec
Maciej Serowaniec
Nicolaus Copernicus University (UMK), WPiA, Katedra Prawa Konstytucyjnego
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo konstytucyjne
Z Witkowski, A Bień-Kacała, J Galster, B Gronowska, A Kustra, ...
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej …, 2015
632015
Parlamentarne komisje do spraw europejskich
M Serowaniec
Wydawnictwo Sejmowe, 2016
52016
The views of the Polish political class on the institution of a nationwide referendum,„
Z Witkowski, M Serowaniec
Kultura i Edukacjaˮ, 165-174, 2016
42016
Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym
M Serowaniec
Prawo naszych sąsiadów, tom I, Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju …, 2013
42013
Konstytucyjne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli w państwach członkowskich UE
M Serowaniec
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2018
32018
Przesłanki naruszenia zasady pomocniczości przez akty ustawodawcze Unii Europejskiej w świetle uzasadnionych opinii przyjętych przez Sejm i Senat RP
Z Witkowski, M Serowaniec
Gdańskie Studia Prawnicze 31/2014, 997-1007, 2014
32014
The Polish Supreme Audit Office in the Light of International Standards of Organization and Operation of State Audit Institutions
M Serowaniec
Przegląd Konstytucyjny, 2019
22019
The legal status of the Polish Supreme Audit Office's Corps of Auditors
M Serowaniec
Toruńskie studia polsko-włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń 13, 51-57, 2017
22017
Likwidacja, podział i łączenie partii politycznych w Polsce
M Serowaniec
Toruńskie Studia Polsko-Włoskie/ Studi polacco-italiani di Toruń 12, 317-331, 2016
22016
Międzyparlamentarny wymiar współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej3
M Serowaniec, T Kacała
STUDIA Z ZAKRESU NAUK PRAWNOUSTROJOWYCH, 179, 2015
22015
Europeanisation of the traditional (ordinary) functions of the Parliament of the Republic of Poland after the Lisbon Treaty
S Maciej
Anales Universitatis Apulensis Series Jurisprudentia, 92-103, 2014
2*2014
Europeizacja tradycyjnych funkcji polskiego parlamentu w świetle postanowień Traktatu z Lizbony oraz ustawy kooperacyjnej z 8 października 2010 roku
M Serowaniec
22014
Mechanizm wczesnego ostrzegania po wejściu w życie traktatu z Lizbony w świetle praktyki parlamentarnej Sejmu i Senatu RP
M Serowaniec
Studia Iuridica Toruniensia 13, 167-196, 2013
22013
Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego
M Bernaczyk, T Gąsior, J Misiuna, M Serowaniec
12020
“Political Offenses” against the Nationwide Referendum in Poland
Z Witkowski, M Serowaniec
Przegląd Konstytucyjny, 58-69, 2018
12018
Kategoria bezpieczeństwa w ujęciu prawno-filozoficznym
M Serowaniec, W Włoch
12017
Can legislative standards be subject to ‘quarantine’? The functioning of the Tablet Sejm in Poland in the COVID-19 era
M Serowaniec, Z Witkowski
The Theory and Practice of Legislation 8 (1-2), 155-170, 2020
2020
Sprawozdanie z XXII Kongresu Europejskiego i Porównawczego Prawa Konstytucyjnego „The Concept of Democracy as Developed by Constitutional Justice”(Wilno, 4–5 października 2019 …
M Serowaniec
Przegląd Konstytucyjny 13 (1), 103-107, 2020
2020
La democrazia diretta in Italia, Polonia e Unione europea: atti del VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali: Palermo, Palazzo Steri, 7-8 giugno 2018
GC De Martin, A Szmyt, P Gambale, M Serowaniec
Luiss University Press-LuissX srl, 2020
2020
Gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli w państwach członkowskich UE–analiza prawnoporównawcza
M Serowaniec
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 7 (3), 9-20, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20