Zbigniew Podgorski
Zbigniew Podgorski
Verified email at ukw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części dolin Wisły i Drwęcy
Z Podgórski
Wydaw. UMK, 2004
522004
Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej
AP Lubowiecki-Vikuk, Z Podgórski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie, 2013
222013
Antropogeniczne zmiany rzeźby terenu województwa toruńskiego=
Z Podgórski
Tow. Nauk. w Toruniu, 1996
181996
Antropogeniczne zmiany rzezby terenu na obszarze Polski.
Z Podgórski
Przegląd Geograficzny. Polska Akademia Nauk 73 (1-2), 37-56, 2001
152001
Evolution of landscapes influenced by watermills, based on examples from Northern Poland
D Brykała, Z Podgórski
Landscape and Urban Planning 198, 103798, 2020
102020
Współczesna ewolucja rzeźby młodoglacjalnej Niżu Polskiego
A Kostrzewski, Z Zwoliński, L Andrzejewski, W Florek, M Mazurek, ...
Współczesne przemiany rzeźby Polski. Kraków: IGiGP UJ, 271-325, 2008
102008
Współczesny morfosystem strefy młodoglacjalnej
A Kostrzewski, Z Zwoliński, L Andrzejewski, W Florek, M Mazurek, ...
Landform Analysis 7, 7--11, 2008
102008
Zmiany ilosciowe oczek i jezior na Pojezierzu Chelminskim w swietle materialow kartograficznych z XIX i XX wieku
W Marszelewski, Z Podgórski
Przegląd Geograficzny. Polska Akademia Nauk 76 (1), 33-50, 2004
102004
Culinary tourism in the Cuiavian-Pomeranian Province, Poland
P Charzyński, A Łyszkiewicz, M Musiał, Z Podgórski
92015
Turystyka winiarska na Ziemi Lubuskiej–historycznie uwarunkowana konieczność czy nowatorskie rozwiązanie?,„
P Charzyński, A Nowak, Z Podgórski
Journal of Health Sciences 15, 198-216, 2013
92013
Młyny wodne w krajobrazie Pojezierza Chełmińskiego
Z Podgórski
Prace i Studia Geograficzne 41, 151-161, 2009
92009
Assessment of the recognisability and attractiveness of regional kinds of Polish cuisine in the context of culinary tourism
P Charzyński, Z Podgórski, A Dąbkowska, M Stawska
82017
Planning a greenway based on an evaluation of visual landscape attractiveness
Ł Sarnowski, Z Podgórski, D Brykała
82016
Teaching Geography in and about Europe, 143 s.
K Donert, P Charzyński, Z Podgórski
Herodot Network with arrangement of Association of Polish Adult Educators …, 2007
82007
Region kujawsko-pomorski
Z Podgórski
Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999
81999
Wybrane aspekty badań nad stosowaniem komputerów w nauczaniu geografii
Z Podgórski
Geografia w szkole 2, 31-38, 2007
72007
Studia geograficzne w opinii studentów–oczekiwania, realia, perspektywy
Z Podgórski, S Tyszkowski, R Stańczyk
W: A. Hibszer (red.), Polska dydaktyka geografii. Idee–tradycje–wyzwania …, 2008
62008
Wpływ budowy młynów wodnych na zmiany krajobrazów Pojezierza Chełmińskiego
Z Podgórski
Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania. Myga-Piątek U.(ed.), Prace …, 2001
62001
Skrypt do ćwiczeń z dydaktyki geografii
Z Podgórski
UMK, 1997
61997
Spływ wód w obrębie wybranych lodowców regionu Kaffiöyry (NW Spitsbergen) w sezonie letnim,[w:] Aktualne problemy badawcze w Arktyce i Antarktyce
W Marszelewski, K Marciniak, Z Podgórski
Materiały XIV Sympozjum Polarnego, UMCS, Lublin, 133-139, 1987
61987
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20