Obserwuj
Józef K. Kurowski
Józef K. Kurowski
Zweryfikowany adres z biol.uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Historical Land Use, Actual Vegetation, and the Hemeroby Levels in Ecological Evaluation of an Urban River Valley in Perspective of Its Rehabilitation Plan.
M Kiedrzyński, E Kiedrzyńska, P Witosławski, M Urbaniak, JK Kurowski
Polish Journal of Environmental Studies 23 (1), 2014
342014
The role of riparian willows in phosphorus accumulation and PCB control for lotic water quality improvement
M Skłodowski, E Kiedrzyńska, M Kiedrzyński, M Urbaniak, KM Zielińska, ...
Ecological engineering 70, 1-10, 2014
302014
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
JK Kurowski, H Andrzejewski
EKO-WYNIK Spółka z oo Łódź, 1998
191998
Dynamika fitocenoz leśnych w rejonie kopalni odkrywkowej Bełchatów
JK Kurowski
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1993
161993
Bory i lasy z antropogenicznie wprowadzoną sosną w dorzeczach środkowej Pilicy i Warty
JK Kurowski
Uniwersytet Łódzki, 1979
151979
Cities and disturbed areas as man-made shelters for orchid communities
A Rewicz, A Bomanowska, MV Shevera, JK Kurowski, K KRASOŃ, ...
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45 (1), 126-139, 2017
132017
Procesy syndynamiczne w zbiorowiskach lesnych wywolane odwodnieniem siedlisk
JK Kurowski
Leśne Prace Badawcze, 27-44, 2007
132007
Mszaki− zróżnicowanie zmiany i zagrożenia
M Staniaszek-Kik, GJ Wolski
W: KUROWSKI JK (red.), Szata roślinna Polski środkowej.–Towarzystwo Ochrony …, 2009
122009
Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim
JK Kurowski
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2013
112013
Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi
JK Kurowski
WOŚ UMŁ, 2001
112001
Rezerwaty regionu łódzkiego
JK Kurowski
ZO Ligi Przyrody, 1996
111996
Roślinność leśna
JK Kurowski
Szata roślinna Polski środkowej, 103-123, 2009
102009
Sulejowski Park Krajobrazowy
JK Kurowski
Środowisko przyrodniczo-geograficzne. Zespół Nadpilickich Parków …, 1998
101998
Ocena stanu ochrony flory w rezerwatach przyrody Polski Środkowej
JK Kurowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986
101986
Srodlesne zrodliska-problemy waloryzacji i ochrony na przykladzie regionu lodzkiego
JK Kurowski, M Kiedrzynski, M Luczak, P Gielniak
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 10 (2 [18]), 218-235, 2008
92008
Metaplantacja zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w rezerwacie Jaksonek w Polsce Środkowej
JK Kurowski
Chrońmy Przyr. Ojcz 60 (4), 5-16, 2004
92004
Ekologia i ochrona roślinności leśnej
JK Kurowski
EKO-GRAF Adam Świć, 2015
82015
Zielone skarby Łodzi–relikty naturalnej przyrody miasta
JK Kurowski, P Witosławski
Studio Koloru, Łódź, 2009
82009
Ochrona szaty roślinnej i krajobrazu,[w:] Kurowski JK (red.)
JK Kurowski, H Andrzejewski, M Kiedrzyński
Szata roślinna Polski Środkowej, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Wydawnictwo …, 2009
72009
La degeneration et regeneration des phytocenoses forestières: l’exemple de la Pologne Centrale
JK Kurowski
Natura Mosana 57 (3), 57-76, 2004
72004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20