Wlodzimierz Dabrowski
Wlodzimierz Dabrowski
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Podstawy teorii sterowania
T Kaczorek, A Dzieliński, W D±browski, R Łopatka
Wydawnictwo WNT, 2020
1062020
Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1
W D±browski, A Stasiak, M Wolski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
432007
The basis of control theory
T Kaczorek, A Dzieliński, W D±browski, R Łopatka
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2nd ed., Warszawa, 2005
182005
Podstawy inżynierii oprogramowania
W D±browski, K Subieta
Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 2005
152005
Fundamentals of control theory
T Kaczorek, A Dzieliński, W D±browski, R Łopatka
Edition II, Scientific and Technical Publishing House, Warsaw 2006, 2005
152005
Software development artifacts in large agile organizations: a comparison of scaling agile methods
E Wińska, W D±browski
Data-Centric Business and Applications, 101-116, 2020
82020
The state of agile software development teams during the COVID-19 pandemic
K Marek, E Wińska, W D±browski
International Conference on Lean and Agile Software Development, 24-39, 2021
72021
Didactic aspects influence on quality of e-learning materials
A Stasiecka, E Stemposz, W Dabrowski
Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Computers, 1-7, 2005
52005
A model driven method for multilevel security systems design
Z Zielinski, A Stasiak, W D±browski
PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 88 (2), 120-125, 2012
42012
Postępy e-edukacji
L Banachowski
Wydawnictwo PJWSTK, 2013
32013
UML Simulation of a Topology Configuration Model
Z Zieliński, A Stasiak, W D±browski
Journal of Telecommunications and Information Technology, 46-53, 2012
32012
Podpis elektroniczny
W D±browski, P Kowalczuk
Mikom, 2003
32003
Invariance of the local reachability and local controllability under feedbacks of 2-D linear systems
T Kaczorek, W DABROWSKI
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical sciences 41 (3), 215-220, 1993
31993
Zarz±dzanie projektami i modelowanie procesów
Z Szyjewski, K Muszyńska
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa, 2013
22013
¦rodowisko projektowania systemów sterowania ruchem
W D±browski, A Stasiak
TTS Technika Transportu Szynowego 20, 2013
22013
Wytwarzanie serwisów informacyjnych z wykorzystaniem koncepcji modelowania dziedzin: budowa transformacji
A Kosior, A Stasiak, W D±browski
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki 18, 53-83, 2012
22012
Zastosowanie baz danych w sterowaniu ruchem ulicznym
K Markowski
Logistyka, 2011
22011
Dydactic aspects of e-learning materials
A Stasiecka, W Bednaruk, W Dabrowski, E Stemposz
Proc. of the 7th International Conference on Interactive Computer aided …, 2004
22004
Systemowe wsparcie zdalnej edukacji
A Stasiecka, W D±browski, E Stemposz
2
Reducing the Uncertainty of Agile Software Development Using a Random Forest Classification Algorithm
E Wińska, E Kot, W D±browski
International Conference on Lean and Agile Software Development, 145-155, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20