Obserwuj
Michał Borychowski
Michał Borychowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Poznań University of Economics and Business
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Eco-efficiency of small-scale farming in Poland and its institutional drivers
S Stępień, B Czyżewski, A Sapa, M Borychowski, W Poczta, ...
Journal of cleaner production 279, 123721, 2021
332021
Socio-economic determinants of small family farms’ resilience in selected Central and Eastern European countries
M Borychowski, S Stępień, J Polcyn, A Tošović-Stevanović, D Ćalović, ...
Sustainability 12 (24), 10362, 2020
292020
Determinants of prices increase of agricultural commodities in a global context
M Borychowski, A Czyzewski
Management 19 (2), 152, 2015
222015
Food Insecurity among Small-Scale Farmersin Poland
A Poczta-Wajda, A Sapa, S Stępień, M Borychowski
Agriculture 10 (7), 295, 2020
162020
Produkcja i zużycie biopaliw płynnych w Polsce i na świecie-szanse, zagrożenia, kontrowersje
M Borychowski
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 39-59, 2012
162012
The impact of the subsidies on efficiency of different sized farms. Case study of the Common Agricultural Policy of the European Union
J Staniszewski, M Borychowski
Agricultural Economics 66 (8), 373-380, 2020
122020
Income or assets—what determines the approach to the environment among farmers in a region in Poland?
A Grzelak, J Staniszewski, M Borychowski
Sustainability 12 (12), 4917, 2020
112020
Problemy pomiaru rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych wskaźników
M Borychowski, J Staniszewski, B Zagierski
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 28-43, 2016
72016
Small farms in the world: Selected issues
B Michał, S Agnieszka, PW Agnieszka
Small Farms in the Paradigm of Sustainable Development. Case Studies of …, 2020
5*2020
Produkcja biopaliw w Polsce a zrównoważony rozwój rolnictwa. Dylemat biogospodarki
M Borychowski
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99528), 2014
42014
Determinants for liquid biofuels production in Poland after 2006 – model approach
M Borychowski
Journal of Agribusiness and Rural Development 44, 263-275, 2017
32017
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Polsce w polityce Unii Europejskiej w perspektywach finansowych na lata 2007–2013 i 2014–2020
M Guth, M Borychowski
Progress in Economic Sciences, 2017
32017
Rozwój sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech. Determinanty ekonomiczne i uwarunkowania instytucjonalne
M Borychowski, B Czyżewski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
32017
Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki
M Borychowski
Rocz. Ekon. Kujawsko-Pomorskiej Szk. Wyż. w Bydgoszczy 7, 126-141, 2014
32014
Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki
M Borychowski
Rocz. Ekon. Kujawsko-Pomorskiej Szk. Wyż. w Bydgoszczy 7, 126-141, 2014
32014
Światowa produkcja biokomponentów płynnych po 2000 roku. Poziom i dynamika
M Borychowski
Progress in Economic Sciences, 111-119, 2014
32014
Development of solid biomass production in Poland, especially pellet, in the context of the world’s and the European Union’s Climate and Energy Policies
A Bełdycka-Bórawska, P Bórawski, M Borychowski, R Wyszomierski, ...
Energies 14 (12), 3587, 2021
22021
Determinanty zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce
S Stępień, J Polcyn, M Borychowski
Ekonomista 1, 56-86, 2021
22021
Interactions between food and nutrition security and the socio-economic and environmental dimensions of sustainability in small-scale farms: evidence from a simultaneous …
M Borychowski, A Sapa, B Czyżewski, S Stępień, A Poczta-Wajda
International Journal of Agricultural Sustainability, 1-17, 2022
12022
What drives low-carbon agriculture? The experience of farms from the Wielkopolska region in Poland
M Borychowski, A Grzelak, Ł Popławski
Environmental Science and Pollution Research 29 (13), 18641-18652, 2022
12022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20