Magdalena Kachniewska
Magdalena Kachniewska
Associate Professor at Warsaw School of Economics
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Zarządzanie jakością usług turystycznych
M Kachniewska
Difin, 2002
1212002
Rynek turystyczny: Ekonomiczne zagadnienia turystyki
M Kachniewska, E Nawrocka, A Niezgoda, A Pawlicz
Wolters Kluwer, 2012
802012
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego
M Kachniewska
Oficyna Wydawnicza SGH, 2009
382009
Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach
WB Martin
Oficyna Ekonomiczna, 2006
372006
ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym
M Kachniewska
Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa, 2004
292004
Towards the definition of a tourism cluster
M Kachniewska
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 9 (1), 33-56, 2013
282013
Hotelarstwo w gospodarce turystycznej
C Witkowski, M Kachniewska
WSE w Warszawie, Warszawa, 2005
24*2005
Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania
M Kachniewska, A Para
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 45, 153-166, 2014
172014
Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego
M Kachniewska
Turystyka w badaniach naukowych, 2006
16*2006
Gamification and Social Media as Tools for Tourism Promotion
M Kachniewska
Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media …, 2015
15*2015
Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu usług hotelarskich
M Kachniewska
Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, 106-121, 2013
15*2013
Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych
M Kachniewska
152011
Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi
M Kachniewska
142011
Bleisure - business and leisure equilibrium in contemporary hotel chains
M Kachniewska
The Routledge Handbook of Hotel Chain Management, 2016
12*2016
Tourism development as a determinant of quality of life in rural areas
M Kachniewska
Worldwide Hospitality and Tourism Themes 7 (5), 500-515, 2015
122015
Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznych
M Kachniewska
92014
Big Data Analysis jako zrodlo przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych
M Kachniewska
92014
Wpływ tendencji i trendów występujących po stronie popytu turystycznego na fenotyp współczesnej turystyki
M Kachniewska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania …, 2011
9*2011
Tourism quality management
M Kachniewska
92006
Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej
M Kachniewska
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 50, 35-48, 2015
82015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20