Larysa Leszczenko
TytułCytowane przezRok
Globalizacja--integracja--transformacja: główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej
Adam Marszalek, ISBN 83-7322-812-8, 2004
7*2004
Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich : geneza - status prawny – rozwój
L Leszczenko
Dom Wydawniczy ELIPSA, ISBN 978-83-7151-048-9, 2011
52011
The political cycle in a transitional socjety: The case of Georgia
L Leszczenko, G Tarkhan-Mouravi
"Sprawy Międzynarodowe" 1, 157 -174, 2019
2019
POGRANICZA CYWILIZACJI WPŁYW DYLEMATÓW TOŻSAMOŚCIOWYCH NA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ I BEZPIECZEŃSTWA WYBRANYCH PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
TS L. Leszczenko, H. Giebień, A. Jagiełło-Szostak, J. Jarząbek, E. Szyszlak
Dom Wydawniczy Elipsa, 2019
2019
Oksana Voytyuk, Tatarzy Krymscy. Sytuacja narodu w warunkach zmieniających się państwowości, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2018, ss. 527
L Leszczenko
Wschodnioznawstwo, 429-432, 2018
2018
Органы местного самоуправления в международных отношениях: специфика и перспективы польско-белорусского сотрудничества
L Leszczenko
Wschodnioznawstwo, 113-125, 2018
2018
Współczesne stosunki serbsko-rosyjskie
L Leszczenko
Republika Serbii : aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, pod red …, 2016
2016
Stosunki międzynarodowe w naukach społecznych : publikacja pamiątkowa z okazji jubileuszu 20-lecia Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
L Leszczenko, M Ratajczak
2016
Kwestie praw człowieka w traktatach dwustronnych o dobrosąsiedztwie między Rzecząpospolitą Polską a Białorusią, Rosją i Ukrainą : uwarunkowania polityczne
L Leszczenko
Wybrane problemy ochrony praw człowieka w Polsce, 127-140, 2016
2016
Wybrane problemy ochrony praw człowieka w Polsce
L Leszczenko, J Szabkicka-Żak
dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80043, 2016
2016
Передплатний індекс–74254.
Л СаЛЮк, Ж СиМоненко, М БІЛокоПиТов, Л МарЧук, М СЛавинСЬкиЙ, ...
2015
ROLA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W OCHRONIE PRAW OFIAR KONFLIKTÓW ZBROJNYCH NA TERENIE PORADZIECKIM.
L Leszczenko
Przeglad Zachodni, PL ISSN 0033-2437 353 (4), 2014
2014
Specyfika tworzenia systemu ochrony praw dziecka na Ukrainie w okresie transformacji systemowej
L Leszczenko
Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni …, 2014
2014
Stosunki polsko-ukraińskie
L Leszczenko
Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011 : struktury, koncepcje …, 2013
2013
Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень by Сучасна українська політика (review)
Л Лещенко
Ab Imperio 2013 (3), 495-500, 2013
2013
Kształtowanie się systemu ochrony praw człowieka w państwach poradzieckich w okresie transformacji ustrojowej
L Leszczenko
Wschodnioznawstwo, ISSN 2082-7695 5, 137 – 163, 2011
2011
Gruzja - wyzwania i zagrożenia
L Leszczenko
Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, red. Teresa Łoś Nowak …, 2011
2011
Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej
J Balkowski, R Czachor, L Filipiak, M Gerlich, A Jagiełło-Szostak, ...
Fundacja Integracji Społecznej Prom, ISBN 978-83-62969-02-9/Centrum Badań …, 2011
2011
Protection of human rights in post-Soviet countries
L Leszczenko
Transformation of political systems in post-Soviet space, ed. by R. Herbut …, 2010
2010
Problemy ochrony praw człowieka w państwach postradzieckich
L Leszczenko
Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku …, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20