Follow
Łukasz Wojciechowski
Łukasz Wojciechowski
Other namesLukasz Wojciechowski, L. Wojciechowski, Ł. Wojciechowski
Verified email at put.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Roughness and wettability of surfaces in boundary lubricated scuffing wear
L Wojciechowski, KJ Kubiak, TG Mathia
Tribology International 93, 593-601, 2016
552016
Infrastruktura magazynowa i transportowa
Ł Wojciechowski, A Wojciechowski, T Kosmatka
Wyższa Szkoła Logistyki, 2009
472009
Tribological performance of composites reinforced with the agricultural, industrial and post-consumer wastes: A review
Z Sydow, M Sydow, Ł Wojciechowski, K Bieńczak
Materials 14 (8), 1863, 2021
372021
Fundamentals of ductile cast iron scuffing at the boundary lubrication regime
L Wojciechowski, S Eymard, Z Ignaszak, TG Mathia
Tribology International 90, 445-454, 2015
29*2015
Conjecture and paradigm on limits of boundary lubrication
Ł Wojciechowski, TG Mathia
Tribology International 82, 577-585, 2015
192015
Proposal of invariant precursors for boundary lubricated scuffing
Ł Wojciechowski, TG Mathia
Wear 340, 53-62, 2015
172015
The application of free surface energy measurement to valuation of adhesive scuffing
L Wojciechowski, S Nosal
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, 83-90, 2010
17*2010
Transition from the boundary lubrication to scuffing – The role of metallic surfaces morphology
Ł Wojciechowski, M Wieczorowski, TG Mathia
Wear 392, 39-49, 2017
142017
The preparation of surface layer of non-alloyed steel to cooperation with lubricating medium
Ł Wojciechowski, S Nosal
Journal of KONES 16, 533-540, 2009
132009
Characteristics of tram wheel wear: Focus on mechanism identification and surface topography
L Wojciechowski, B Gapinski, B Firlik, TG Mathia
Tribology International 150, 106365, 2020
122020
Focus on the concept of pressure-velocity-time (pVt) limits for boundary lubricated scuffing
L Wojciechowski, TG Mathia
Wear 402, 179-186, 2018
102018
Wpływ nagniatania naporowego na odporność na zacieranie
S Nosal
Tribologia, 411-420, 2007
102007
Kształtowanie warstwy wierzchniej o podwyższonej odporności na zacieranie
Ł Wojciechowski, K Pawełczyk
Inżynieria Materiałowa 29 (6), 1058-1063, 2008
92008
The polarity of metallic surfaces in the context of the corrosive and scuffing wear control
Ł Wojciechowski, TG Mathia
Tribology International 90, 473-480, 2015
82015
Friction and wear of polypropylene-based composites reinforced with cherry seed powder
Ł Wojciechowski, Z Sydow, K Bula, B Gapiński
Tribology International 179, 108177, 2022
7*2022
Machine Learning Approach for Application-Tailored Nanolubricants’ Design
J Kałużny, A Świetlicka, Ł Wojciechowski, S Boncel, G Kinal, T Runka, ...
Nanomaterials 12, 1765-1 - 1765-17, 2022
72022
Rozważania nad wykorzystaniem swobodnej energii powierzchniowej do charakterystyki stanu energetycznego warstwy wierzchniej
Ł Wojciechowski
Tribologia, 177-197, 2009
62009
Analiza efektów zużywania się wybranych obręczy kół tramwajowych w aglomeracji poznańskiej
M Paczkowska, G Kinal, K Ostrowska, P Okoniewicz
Inżynieria Materiałowa 36 (6), 391--395, 2015
52015
Wykorzystanie pracy adhezji i składowych swobodnej energii powierzchniowej do tribologicznej analizy stanu warstwy wierzchniej
W Wojciechowski
Tribologia, 269-282, 2011
42011
Tribologiczny aspekt analizy składowych stanu energetycznego warstwy wierzchniej
Ł Wojciechowski
Postępy Nauki i Techniki, 115-125, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20