Izabela Lipińska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Turystyka dziedzictwa kulturowego–wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego
I Lipińska
Turystyka kulturowa 3, 14-27, 2011
192011
Managing the risk in agriculture production: The role of Government
I Lipinska
European Countryside 8 (2), 86, 2015
102015
Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie
I Lipińska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
72013
Finansowe wsparcie funkcjonowania grup producentów rolnych
I Lipińska
J. Agribus. Rural Dev 3 (9), 99-109, 2008
7*2008
Nowe przepisy w zakresie organizacji wspólnotowego rynku rolnego
I Lipińska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008
72008
Prawno-ekonomiczne aspekty problematyki ograniczania ryzyka w produkcji rolnej na przykładzie rozwiązań w wybranych państwach
I Lipinska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2016
62016
Instrumenty ograniczania ryzyka produkcyjnego na rynku rolnym w aspekcie globalizacji-wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne
I Lipinska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2016
62016
Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej
I LIPIŃSKA
52019
Crop and Livestock Insurance as Risk Management Instrments in Polish Agriculture Compared to the EU Regulations
I Lipińska
EU agrarian Law 5 (2), 13-19, 2016
52016
Z prawnej problematyki stabilizacji dochodów w rolnictwie
I Lipińska
Studia Iuridica Agraria 13, 229-256, 2015
52015
Z prawnej problematyki dobrostanu zwierząt gospodarskich
I Lipińska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015
52015
Agri-food logistics in the Mediterranean region: challenges and opportunities
N Driouech, A Hmid, H El Bilali, I Lipiska, S Berjan
International Forum on Agri-Food Logistics II Domestic Scientific Conference …, 2014
52014
Współczesna rola umowy kontraktacji
I Lipińska
Journal of Agribusiness and Rural Development 1, 27, 2013
52013
Z problematyki ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
I Lipińska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012
52012
System chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych
I Lipińska
Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (10), 1-10, 2008
52008
Prawna organizacja rynku rolnego w aspekcie zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej
I Lipińska
Studia Iuridica Lublinensia 26 (1), 415-432, 2017
42017
Producent rolny wobec nieuczciwych praktyk rynkowych–wybrane zagadnienia prawne
I Lipińska
Przegląd Prawa Rolnego, 61-76, 2017
32017
Prawne aspekty kwalifikacji stosunku prawnego jako umowy kontraktacji w świetle orzecznictwa sądów powszechnych,„
K Leśkiewicz, I Lipińska
Studia Iuridica 64, 2016
32016
Rola integracji poziomej w ograniczaniu występowania ryzyka produkcyjnego w kontekście reformy wspólnej polityki rolnej–aspekty prawne i ekonomiczne
I Lipińska
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99453), 2014
32014
Prawne instrumenty zarządzania kryzysowego w rolnictwie
I Lipińska
Przegląd prawa rolnego, 83-96, 2014
32014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20