Obserwuj
Костогриз Петро Васильович
Костогриз Петро Васильович
Уманський національний університет садівництва
Zweryfikowany adres z udau.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Основи наукових досліджень в агрономії
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014
2952014
Основи наукових дослiджень в агрономiї: Пiдручник За ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
Дiя, 288, 2005
602005
Основи наукових дослiджень в агрономiї
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
Київ: Дiя, 2005
302005
Загальне землеробство
ВО Єщенко, ПГ Копитко, АП Бутило
Київ: Вища освіта, 2004
302004
Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Сільськогосподарські машини: конструкції та розрахунок»
АВ Бабій
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
19*2022
Пшениця спельта
ГМ Господаренко, ПВ Костогриз, ВВ Любич, ФМ Парій, ...
ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2016
92016
Основи наукових дослiджень в агрономiї/; пiд ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
72005
Передвижение влаги по капиллярам в черноземе оподзоленном при его различной плотности
КПВ Гордиенко В.П.
Почвоведение, 175-178, 1991
71991
Основи наукових дослiджень в агрономiї: пiдруч. за ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
52014
Щільність ґрунту на посівах гороху, пшениці озимої та буряка цукрового залежно від основного обробітку
ВГ Крижанівський, ПВ Костогриз
Умань, 2010
52010
О закономерностях испарения влаги при различной плотности верхнего слоя почвы
КПВ Гордиенко В.П.
Почвоведение, 118-127, 1990
51990
О взаимосвязи влагоемкости и плотности чернозема оподзоленного
КПВ Гордиенко В.П.
Почвоведение, 123-129, 1989
41989
Phenolic substances in strawberries
IL Zamorska, VV Zamorskyi
Collection of scientific papers of Uman National University of Horticulture …, 2013
22013
Основний обробіток ґрунту під ярі культури в лісостеповій зоні
ВО Єщенко, МВ Калієвський, ПВ Костогриз, ЮІ Накльока, ...
Візаві, 2009
22009
Влажность разрыва капиллярных связей в зависимости от плотности почв
КПВ Гордиенко В.П.
Почвоведение, 118-123, 1991
21991
Минимализация основной обработки почвы и засоренность посевов возделываемых культур
ВНД В.Е. Ещенко, М.В. Калиевский, А.Б. Карнаух, П.В. Костогриз
Земледелие и защита растений, 24-26, 2014
12014
Влагообеспеченность растений гороха, пшеницы озимой и сахарной свеклы при разных мероприятиях основной обработки почвы
ПВ Костогрыз, ВГ Крыжановский
Земледелие и растениеводство, 18-20, 2022
2022
Засоренность посевов гороха, пшеницы озимой и сахарной свеклы при различных мероприятиях основной обработки почвы
ПВ Костогрыз, ВГ Крыжановский
Земледелие и растениеводство, 60-62, 2022
2022
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ГЕРБОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 201 «АГРОНОМІЯ»
СВ Усик
Умань, 2016
2016
ПРОГРАМА НАУКОВО-АГРОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ для студентів факультету агрономії ОКР «бакалавр»(напрям підготовки 6.090101–Агрономія)
ВО Єщенко, ПВ Костогриз
Умань, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20