Follow
Agata Trębacz-Ritter
Agata Trębacz-Ritter
PhD Student, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland)
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Articulation disorders of the sigmatism type and the level of self-esteem of students completing the stage of early school education. Own research conducted in the Greater …
A Trębacz
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2020
12020
Współnauczanie i jego znaczenie dla procesu edukacji. Przegląd badań
G Szumski, J Smogorzewska, Z Narkun, A Trębacz-Ritter
Niepełnosprawność-Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 76-97, 2021
2021
Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły” International Summer School: Scientific excellence–origins, research, results” 26-30 października 2020 roku (online)
A Trębacz
Studia Edukacyjne, 347-351, 2020
2020
Nowy paradygmat postępowania diagnostycznego w zaburzeniach dźwiękowych realizacji fonemów o etiologii obwodowej
A Trębacz
Młodzi naukowcy na uniwersytecie - pomiędzy teoria a praktyką edukacyjną …, 2020
2020
Knowledge of the Poznan region citizens about speech therapy profession
A Trębacz
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2019
2019
Recenzja książki pod redakcją Justyny Wojciechowskiej i Beaty Kazek „Zmysły w komunikacji. Mowa i jej uwarunkowania”
A Trębacz, K Mańkowska
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 261-265, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6