Obserwuj
Grzegorz Szafranski
Grzegorz Szafranski
Narodowy Bank Polski
Zweryfikowany adres z nbp.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Krótkookresowe prognozowanie inflacji z użyciem modeli czynnikowych
P Baranowski, A Leszczyńska, G Szafrański
Bank i Kredyt 41 (4), 23-44, 2010
272010
What common factors are driving inflation in CEE countries?
A Hałka, G Szafrański
NBP Working Papers 225, 1-37, 2015
172015
Forecasting the Polish Inflation Using Bayesian VAR Models with Seasonality
D Stelmasiak, G Szafrański
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 8 (1), 21-42, 2016
142016
Coincident and forecast relevance of accounting numbers
K Marek Klimczak, G Szafranski
Accounting Research Journal 26 (3), 239-255, 2013
142013
Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski
P Baranowski, E Gałecka-Burdziak, M Górajski, M Malaczewski, ...
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, 2013
132013
Market structure and credit procyclicality: Lessons from loan markets in the European Union banking sectors
GP Kouretas, M Pawłowska, G Szafrański
Economic Modelling 93, 27-50, 2020
122020
Inflation in Poland under State-Dependent Pricing.
GS Paweł Baranowski, Mariusz Górajski, Maciej Malaczewski
Ekonomicky Casopis/Economic Journal 64 (10), 937-957, 2016
9*2016
Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy
M Malaczewski, W Milo, G Szafrański, Z Wośko
Wydawn. Uniw. Łódzkiego, 2006
7*2006
Reakcja gospodarki polskiej na szok polityki pieniężnej w małym modelu DSGE-na ile wybór metody estymacji determinuje wyniki?
P Baranowski, G Szafrański
Bank i Kredyt, 119-144, 2012
62012
Common Determinants of Credit Default Swap Premia in the North American Oil and Gas Industry. A Panel BMA Approach
K Szafranek, M Kwas, G Szafrański, Z Wośko
Energies 13 (23), 6327, 2020
42020
Krótkoterminowe prognozy polskiej inflacji w oparciu o wskaźniki wyprzedzające
G Szafrański
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2011
42011
Ceny żywności w Polsce i ich determinanty
M Hamulczuk, J Kufel-Gajda, S Stańko, G Szafrański, K Świetlik
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2016
32016
Prognoza ekonomicznych efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2007–2013, ekspertyza wykonana na zlecenie Zarządu …
G Szafrański
Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2006
32006
Metoda DEA w analizie fundamentalnej polskiego rynku akcji
G Szafrański
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004
32004
Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen
P Baranowski, M Górajski, M Malaczewski, G Szafrański
Ekonomista, 45-65, 2014
22014
Inflation Returns: Revisiting the Role of External and Domestic Shocks with Bayesian Structural VAR
K Szafranek, G Szafrański, A Leszczyńska-Paczesna
Narodowy Bank Polski, 2023
12023
Syntetyczne wskaźniki wyprzedzające w prognozowaniu inflacji w Polsce
G Szafrański
Przegląd Statystyczny 60, 395-416, 2013
12013
Divergent Patterns of Value Relevamce
KM Klimczak, G Szafrański
The FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, 2012
12012
Valuation Effects Of Accounting Information Availability
KM Klimczak, G Szafrański
Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, CD-ROM, 2010
12010
Measuring Human capital in Poland
G Szafrański
FindEcon Monograph Series: advances in financial market analysis, 257-271, 2006
12006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20