Grzegorz Szafranski
Grzegorz Szafranski
Akademia Leona Koźmińskiego, Narodowy Bank Polski
Zweryfikowany adres z kozminski.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Krótkookresowe prognozowanie inflacji z użyciem modeli czynnikowych
P Baranowski, A Leszczyńska, G Szafrański
Bank i Kredyt 41 (4), 23-44, 2010
262010
What common factors are driving inflation in CEE countries?
A Hałka, G Szafrański
NBP Working Papers 225, 1-37, 2015
172015
Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen
P Baranowski, E Gałecka-Burdziak, M Górajski, M Malaczewski, ...
Studium dla Polski, Wydawnictwo UŁ, PWN, Łódź-Warszawa, 2013
12*2013
Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski
P Baranowski, E Gałecka-Burdziak, M Górajski, M Malaczewski, ...
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, 2013
122013
Forecasting the Polish Inflation Using Bayesian VAR Models with Seasonality
D Stelmasiak, G Szafrański
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 8 (1), 21-42, 2016
102016
Coincident and forecast relevance of accounting numbers
KM Klimczak, G Szafranski
Accounting Research Journal, 2013
102013
Inflation in Poland under State-Dependent Pricing.
GS Paweł Baranowski, Mariusz Górajski, Maciej Malaczewski
Ekonomicky Casopis/Economic Journal 64 (10), 937-957, 2016
7*2016
Reakcja gospodarki polskiej na szok polityki pieniężnej w małym modelu DSGE-na ile wybór metody estymacji determinuje wyniki?
P Baranowski, G Szafrański
Bank i Kredyt, 119-144, 2012
72012
Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy
M Malaczewski, W Milo, G Szafrański, Z Wośko
Wydawn. Uniw. Łódzkiego, 2006
7*2006
Krótkoterminowe prognozy polskiej inflacji w oparciu o wskaźniki wyprzedzające
G Szafrański
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2011
52011
Ceny żywności w Polsce i ich determinanty
M Hamulczuk, J Kufel-Gajda, S Stańko, G Szafrański, K Świetlik
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2016
32016
Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen
P Baranowski, M Górajski, M Malaczewski, G Szafrański
Ekonomista, 45-65, 2014
32014
Prognoza ekonomicznych efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2007–2013. Praca wykonana na zlecenie Zarządu Województwa …
G Szafrański
Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2006
32006
Metoda DEA w analizie fundamentalnej polskiego rynku akcji
G Szafrański
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004
22004
Syntetyczne wskaźniki wyprzedzające w prognozowaniu inflacji w Polsce
G Szafrański
Przegląd Statystyczny 60, 395-416, 2013
12013
Market structure and credit procyclicality: Lessons from loan markets in the European Union banking sectors
GP Kouretas, M Pawłowska, G Szafrański
Economic Modelling 93, 27-50, 2020
2020
Common Determinants of Credit Default Swap Premia in the North American Oil and Gas Industry. A Panel BMA Approach
K Szafranek, M Kwas, G Szafrański, Z Wośko
Energies 13 (23), 6327, 2020
2020
What core inflation indicators measure?
A Hałka, G Szafrański
NBP Working Papers, 2018
2018
Ceny żywności w Polsce a wspólne czynniki
G Szafrański
Ceny żywności w Polsce i ich determinanty 6, 141-166, 2016
2016
Report of the XI International Conference on Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making-FindEcon’2014
M Górajski, G Szafrański, P Wdowiński
Przegląd Statystyczny 61 (3), 317-320, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20