Петриченко Василь Флорович,   Petrychenko Vasyl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко
К.: Центр навчальної літератури 2, 808, 2004
4902004
Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко
Львів: НВФ «Українські технології, 105-107, 2006
1402006
Зерновиробництво
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко, ПВ Іващук
Львів: НВФ «Українські технології, 321-330, 2008
1162008
Проблема фотосинтезу і біологічної фіксації азоту бобовими культурами
АО Бабич, ВФ Петриченко, ФФ Адамень
Вісник аграрної науки, 34-39, 1996
971996
Методика проведення дослідів по кормовиробництву
ВФ Петриченко
Вінниця., 87, 1994
92*1994
Мінеральні добрива та їх застосування
ВВ Лихочвор
Львів: НВФ «Українські технології 312, 2008
852008
Биологическая фиксация азота
СЯ Коць, ВВ Моргун, ВФ Патыка, ВК Даценко, ЕД Кругова, ...
Бобово-ризобиальный симбиоз 1, 2010
732010
Бобові культури і сталий розвиток агроекосистем
ВФ Петриченко, ВФ Камінський, ВП Патика
Корми і кормовиробництво.–2003.–Вип 51, 3-6, 2003
602003
Рослинництво. Технології вирощування сільського сподарських культур: навч. посібн
ВФ Петриченко
Львів: НВФ" Українські технології, 2014
54*2014
Виробництво та використання сої в Україні
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки., 24-27, 2008
542008
Наукові основи сталого соє сіяння в Україні
ВФ Петриченко
Корми і кормовиробництво, 3-10, 2011
492011
Ріпак
ВВ Лихочвор, РР Проць
НВФ Українські технології.–Львів, 88, 2005
442005
Лучне кормовиробництво і насінництво трав
ВФ Петриченко, ПС Макаренко
Вінниця: Діло, 2005
402005
Актуальні проблеми кормовиробництва в Укра-ні
ВФ Петриченко
Ефективні корми та годівля, 12-15, 2010
392010
Конкурентоспроможність технологій і машин: Навчальний посібник
АД Гарькавий, ВФ Петриченко, АВ Спірін
Вінниця: ВДАУ–„Тірас”.–2006.–73с, 2003
392003
Фотосинтетическая деятельность и продуктив-ность сои при известковании, внесении минеральных удобрений и инокуляции в условиях Лесостепи Украины
ВФ Петриченко
Вестник сельськохозяйственной науки., 1992
36*1992
Наукові основи сталого розвитку кормовиробництва
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки., 72-74, 2006
35*2006
Наукові основи сучасних технологій вирощування високобілкових культур
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки, 15-19, 2003
352003
Сільськогосподарська мікробіологія і збалансований розвиток агроекосистем
ВФ Петриченко, І Тихонович, С Коц, Н Патика, Т Мельничук, В Патика
Вісник аграрної науки, 5-11, 2012
312012
Перспективи розвитку лучного кормовиробництва
ВФ Петриченко, ПС Макаренко
Вісник аграрної науки, 5-10, 2004
312004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20