Ewa Majerowska
Ewa Majerowska
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Testing stock market linkages for Poland and Hungary: A multivariate GARCH approach
H Li, E Majerowska
Research in International Business and finance 22 (3), 247-266, 2008
1652008
Regulation of the Warsaw Stock Exchange: The portfolio allocation problem
WW Charemza, E Majerowska
Journal of Banking & Finance 24 (4), 555-576, 2000
282000
The disclosure of non-financial information by stock-exchange-listed companies in Poland, in the light of the changes introduced by the Directive 2014/95/EU
A Szadziewska, E Spigarska, E Majerowska
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 65-95, 2018
192018
Stock market integration: A multivariate GARCH analysis on Poland and Hungary
H Li, E Majerowska
Faculty of Arts and Social Sciences, Kingston University, 2006
52006
Is the Warsaw Stock Exchange Mature Enough to Analyse the Returns by the Models Known on the Developed Markets?
A Adamczak, E Majerowska
East European Transition and EU Enlargement, 307-317, 2002
42002
Preferences of the undergraduate students of the" Finance and Accounting" at the University of Gdansk in the field of further education path
E Spigarska, E Majerowska
8th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2016
32016
Economic And Social Factors Of Studying Finance And Accounting: The Case Of The Master Degree Students At The University Of Gdansk
E Spigarska, E Majerowska
EDULEARN17 Proceedings, 553-559, 2017
22017
The relevance of dividend smoothing in the construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange
M Gostkowska-Drzewicka, E Majerowska
Nauki o Finansach, 9-22, 2016
22016
Decision-making process: technical analysis versus financial modelling
E Majerowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 199-210, 2015
22015
Ocena efektywności zarządzania portfelem na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych
E Majerowska, J Kowalczyk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 547-552, 2003
22003
The Impact of Fundamental Investment Fund Features on the Level of Risk
AA Trzebiński, E Majerowska
Contemporary Trends and Challenges in Finance, 157-164, 2019
12019
Determinants of corporate performance: modelling approach
E Majerowska, M Gostkowska-Drzewicka
Dynamic Econometric Models 17 (1), 115-127, 2017
12017
Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie
M Gostkowska-Drzewicka, E Majerowska
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 85, 457-470, 2017
12017
Zastosowanie modeli sur i CSCTA do wyboru czynników kształtujących poziom subindeksów sektorowych WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
E Majerowska, S Nowak
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 81-90, 2008
12008
Modelowanie stóp zwrotu z portfeli w oparciu o dane panelowe
E Majerowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 87-95, 2006
12006
Ocena ryzyka inwestowania za pomocą pozornie niezależnych regresji SUR i panelowego modelu CAPM na przykładzie akcyjnych funduszy inwestycyjnych,„
E Majerowska, D Ciołek
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego …, 2005
12005
Wykorzystanie estymacji panelowej do szacowania ryzyka inwestowania w fundusze inwestycyjne
D Ciołek, E Majerowska
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 107-114, 2004
12004
Validity of the optimal portfolio allocation model with price constraints on the example of the Warsaw Stock Exchange
E Majerowska
University of Leicester, Department of Economics, 1999
11999
Disequilibrium trading and market constraints, theoretical foundations: The case of the Warsaw Stock Exchange
E Majerowska
Univ., Fac. of Social Sciences, Department of Economics, 1999
11999
Portfolio allocation problem and quantity constraints: an analysis of the Warsaw Stock Exchange
E Majerowska
University of Leicester, 1999
11999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20