Ryta Dziemianowicz
Ryta Dziemianowicz
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa
RI Dziemianowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2007
622007
Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej - definicja, szacowanie i ocena
R Dziemianowicz
CeDeWu, 2015
132015
Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej - definicja, szacowanie i ocena
R Dziemianowicz
CeDeWu, 2015
132015
Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej
RI Dziemianowicz
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 2 (1827-2016 …, 2007
122007
Zasady opodatkowania gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i możliwości ich adaptacji w Polsce
R Dziemianowicz, R Przygodzka
Wieś i Rolnictwo 2, 77-88, 2006
122006
Nadmierny fiskalizm: bariera czy stymulator funkcjonowania sektora publicznego? (EXCESSIVE FISCALITY: A BARRIER OR STIMULATING FACTOR IN PUBLIC SECTOR)
R Dziemianowicz
Optimum Studia Ekonomiczne 4, 135-152, 2008
11*2008
Podatek od wartości dodanej a rynek rolny
RI Dziemianowicz
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 8 (2), 30-34, 2006
112006
Podatek dochodowy w rolnictwie–stymulator czy hamulec przemian strukturalnych
R Dziemianowicz
Roczniki Naukowe SERiA, 55-60, 2008
92008
Tax expenditures jako ukryta forma wydatków publicznych
R Dziemianowicz, Ryta, Wyszkowski, Adam, Budlewska
Gospodarka Narodowa 3 (2014), 35-62, 2014
8*2014
Independent Fiscal Institutions as a Tool of Fiscal Governance
R Dziemianowicz
EQUILIBRIUM Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 9 (ISSUE 1 …, 2014
82014
Finanse
J Zarzecki
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2000
82000
Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi
R Dziemianowicz
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Owsiak S. (red …, 2011
7*2011
Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego
M Poniatowicz, R Dziemianowicz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 50 (1 …, 2016
62016
Fiscal Responsibility Laws in EU Member States and Their Influence on the Stability of Public Finance
R Dziemianowicz, Kargol-Wasiluk, Aneta
International Journal of Business and Information 10 (nr 2), 153-179, 2015
62015
Podatek rolny i jego funkcje
RI Dziemianowicz, R Przygodzka
EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 94, 49-60, 2011
62011
Specyfika konstrukcji podatku dochodowego obciążającego gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej
RI Dziemianowicz
Problemy Rolnictwa Światowego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 15, 2006
62006
Raport tax expenditures jako narz¿ dzie transparentnej polityki skalnej
R Dziemianowicz
52013
Preferencje w podatkach lokalnych i ich wpływ na dochody JST
R Dziemianowicz, A Wyszkowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (3 …, 2012
52012
Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Wyd
RI Dziemianowicz
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2007
52007
Opodatkowanie jako forma wsparcia rolnictwa.
R Dziemianowicz
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, s. 42-59, 2007
52007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20