Michał Mackiewicz
Michał Mackiewicz
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
B ds. Integracji ze Strefą Euro
124*2009
Deficyt budżetowy: przyczyny i metody ograniczenia
C Józefiak, P Krajewski, M Mackiewicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
362006
Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac
T Tokarski, A Gabryjelska, P Krajewski, M Mackiewicz
Wiadomości Statystyczne 44 (08), 1999
321999
Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD
M Mackiewicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
242010
Metody weryfikacji stabilności fiskalnej–porównanie własności
M Mackiewicz
Bank i Kredyt 41 (2), 87-110, 2010
192010
Fiscal Sustainability in Central and Eastern European Countries-A Post-Crisis Assessment
P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Prague Economic Papers 2016 (2), 175-188, 2016
182016
On the mechanisms of achieving fiscal (un) sustainability: the case of Poland
M Mackiewicz, P Krajewski
Empirica 36 (4), 445, 2009
182009
Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej
P Drop, P Gajewski, M Mackiewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013
172013
Determinants of cyclicality of fiscal surpluses in the OECD countries
M Mackiewicz
152008
Raport o innowacyjności gospodarki Polski
T BACZKO
INE PAN, Warszawa, 2007
132007
Komunikacja interkulturowa: wprowadzenie
W Wilczyńska, M Mackiewicz, J Krajka
Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2019
112019
Choice of The Optimum Fiscal Rule–The Long Run Perspective
M Mackiewicz
Chair of Applied Economics, University of Lodz, Poland, 2004
112004
Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej–wybrane problemy metodologiczne
S Krajewski, M Mackiewicz, P Krajewski
Finanse Komunalne, 2010
102010
Reakcje polityki fiskalnej na wahania koniunkturalne-przyczyny zróżnicowania
M Mackiewicz
Bank i Kredyt, 3-16, 2006
102006
The role of capital and labour in shaping the environmental effects of fiscal stimulus
P Krajewski, M Mackiewicz
Journal of Cleaner Production 216, 323-332, 2019
92019
The effectiveness of fiscal policy over the business cycle: A CEE perspective
P Baranowski, P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Emerging Markets Finance and Trade 52 (8), 1910-1921, 2016
92016
Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny
R Jaros, P Krajewski, M Mackiewicz
Fundacja CBOS, Warszawa, 2010
92010
Peculiarity of hybrid entrepreneurs–revisiting Lazear’s theory of entrepreneurship
A Kurczewska, M Mackiewicz, W Doryń, D Wawrzyniak
Journal of Business Economics and Management 21 (1), 277-300, 2020
82020
Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne
K Pater
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2007
82007
Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro
M Mackiewicz, P Krajewski
Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008
72008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20