Michał Mackiewicz
Michał Mackiewicz
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Deficyt budżetowy: przyczyny i metody ograniczenia
C Józefiak, P Krajewski, M Mackiewicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
372006
Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac
T Tokarski, A Gabryjelska, P Krajewski, M Mackiewicz
Wiadomości Statystyczne 44 (08), 1999
341999
Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD
M Mackiewicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
252010
Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa
M Mackiewicz
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005
192005
Metody weryfikacji stabilności fiskalnej–porównanie własności
M Mackiewicz
Bank i Kredyt 41 (2), 87-110, 2010
162010
Determinants of cyclicality of fiscal surpluses in the OECD countries
M Mackiewicz
162008
On the mechanisms of achieving fiscal (un) sustainability: the case of Poland
M Mackiewicz, P Krajewski
Empirica 36 (4), 445, 2009
152009
Fiscal sustainability in central and eastern European countries-a post-crisis assessment
P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Prague Economic Papers 2016 (2), 175-188, 2016
142016
Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej
P Drop, P Gajewski, M Mackiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
132013
Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
M Mackiewicz
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2010
112010
Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej–wybrane problemy metodologiczne
S Krajewski, M Mackiewicz, P Krajewski
Finanse Komunalne, 2010
102010
Raport o innowacyjności gospodarki Polski
T Baczko
INE PAN, Warszawa, 2007
102007
Choice of The Optimum Fiscal Rule–The Long Run Perspective
M Mackiewicz
Chair of Applied Economics, University of Lodz, Poland, 2004
102004
The effectiveness of fiscal policy over the business cycle: A CEE perspective
P Baranowski, P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Emerging Markets Finance and Trade 52 (8), 1910-1921, 2016
92016
Reakcje polityki fiskalnej na wahania koniunkturalne-przyczyny zróżnicowania
M Mackiewicz
Bank i Kredyt, 3-16, 2006
92006
Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny
R Jaros, P Krajewski, M Mackiewicz
Fundacja CBOS, Warszawa, 2010
82010
Reguły polityki fiskalnej jako metoda ograniczania deficytu [w:] C
M Mackiewicz
Józefiak, P. Krajewski, M. Mackiewicz, Deficyt budżetowy: przyczyny i metody …, 2006
72006
Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro
P Krajewski, K Piłat, M Mackiewicz
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2012
62012
Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro
M Mackiewicz, P Krajewski
Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008
62008
Making the Stability Pact More Flexible: Does It Lead to Pro‐Cyclical Fiscal Policies?
M Mackiewicz
Fiscal Studies 28 (2), 251-268, 2007
62007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20