Obserwuj
Michał Mackiewicz
Michał Mackiewicz
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
B ds. Integracji ze Strefą Euro
133*2009
Deficyt budżetowy: przyczyny i metody ograniczenia
C Józefiak, P Krajewski, M Mackiewicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
392006
Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac
T Tokarski, A Gabryjelska, P Krajewski, M Mackiewicz
Wiadomości Statystyczne 44 (08), 1999
341999
Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD
M Mackiewicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
252010
Fiscal sustainability in central and eastern European countries-a post-crisis assessment
P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Prague Economic Papers 2016 (2), 175-188, 2016
212016
Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej
P Drop, P Gajewski, M Mackiewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013
202013
Peculiarity of hybrid entrepreneurs–revisiting Lazear’s theory of entrepreneurship
A Kurczewska, M Mackiewicz, W Doryń, D Wawrzyniak
Journal of Business Economics and Management 21 (1), 277-300, 2020
192020
Metody weryfikacji stabilności fiskalnej–porównanie własności
M Mackiewicz
Bank i Kredyt 41 (2), 87-110, 2010
192010
On the mechanisms of achieving fiscal (un) sustainability: the case of Poland
M Mackiewicz, P Krajewski
Empirica 36 (4), 445-460, 2009
182009
Determinants of cyclicality of fiscal surpluses in the OECD countries
M Mackiewicz
172008
The role of capital and labour in shaping the environmental effects of fiscal stimulus
P Krajewski, M Mackiewicz
Journal of Cleaner Production 216, 323-332, 2019
142019
Reakcje polityki fiskalnej na wahania koniunkturalne-przyczyny zróżnicowania
M Mackiewicz
Bank i Kredyt, 3-16, 2006
112006
Choice of The Optimum Fiscal Rule–The Long Run Perspective
M Mackiewicz
Chair of Applied Economics, University of Lodz, Poland, 2004
112004
The effectiveness of fiscal policy over the business cycle: A CEE perspective
P Baranowski, P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Emerging Markets Finance and Trade 52 (8), 1910-1921, 2016
102016
Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej–wybrane problemy metodologiczne
S Krajewski, M Mackiewicz, P Krajewski
Finanse Komunalne, 2010
102010
Raporto innowacyjności gospodarki Polski w 2007 r
T Baczko
INE PAN. Warszawa, 2008
102008
Recurrent explosive public debts and the long-run fiscal sustainability
V Bystrov, M Mackiewicz
Journal of Policy Modeling 42 (2), 437-450, 2020
92020
Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny
R Jaros, P Krajewski, M Mackiewicz
Fundacja CBOS, Warszawa, 2010
92010
Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro
M Mackiewicz, P Krajewski
Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008
92008
Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne
K Pater
IPISS, Warszawa, 2007
82007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20