Obserwuj
Studia z Prawa Wyznaniowego
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 10, 115-159, 2007
392007
Autonomia Kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 15, 85-109, 2012
362012
Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej. Rezolucja nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 7 października 2010
J Pawlikowski
Studia z Prawa Wyznaniowego 14, 313-338, 2011
222011
Państwo neutralne światopoglądowo - ujęcie komparatystyczne
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 9, 75-99, 2006
222006
Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.
M Rozner
Studia z Prawa Wyznaniowego 5, 111-136, 2002
212002
Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 18, 135-200, 2015
202015
Wybrane zagadnienia związane z reprezentacją parafii przez proboszcza na gruncie prawa kanonicznego i polskiego
A Januchowski
Studia z Prawa Wyznaniowego 11, 211-236, 2008
192008
Nauczanie religii w Polsce Ludowej
A Mezglewski
Studia z Prawa Wyznaniowego 1, 21-36, 2000
192000
Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukraińskim
L Kovalenko
Studia z Prawa Wyznaniowego 5, 79-109, 2002
182002
Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
P Stanisz
Studia z Prawa Wyznaniowego 12, 5-33, 2009
162009
Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP
J Szymanek
Studia z Prawa Wyznaniowego 8, 5-45, 2005
162005
The Formula ‘Freedom of Religion or Belief’in the Laboratory of the European Union
M Ventura
Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (2020), 7-53, 2020
152020
Znamiona państwa wyznaniowego – uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 20, 223-248, 2017
152017
Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawo więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce
J Nikołajew
Studia z Prawa Wyznaniowego 16, 111-135, 2013
152013
Nauczanie religii katolickiej w polskiej szkole publicznej w kontekście prawa rodziców do wychowania religijnego dzieci–aspekty historyczne...
K Więcek
Studia z Prawa Wyznaniowego 16, 185-211, 2013
142013
Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych
D Walencik
Studia z Prawa Wyznaniowego 13, 261-277, 2010
142010
Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty prawa międzynarodowego
A Mezglewski
Studia z Prawa Wyznaniowego 8, 295-303, 2005
142005
Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932-1997
K Warchałowski
Studia z Prawa Wyznaniowego 4, 59-72, 2002
142002
Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci
H Misztal
Studia z Prawa Wyznaniowego 1, 5-20, 2000
142000
Odmowa pełnienia służby wojskowej przez Świadków Jehowy jako realizacja klauzuli sumienia. Uwarunkowania prawno-historyczne
M Bielecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 19, 107-128, 2016
132016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20