Obserwuj
Studia z Prawa Wyznaniowego
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Autonomia Kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 15, 85-109, 2012
392012
Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 10, 115-159, 2007
372007
Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej. Rezolucja nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 7 października 2010
J Pawlikowski
Studia z Prawa Wyznaniowego 14, 313-338, 2011
222011
Państwo neutralne światopoglądowo - ujęcie komparatystyczne
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 9, 75-99, 2006
212006
Wybrane zagadnienia związane z reprezentacją parafii przez proboszcza na gruncie prawa kanonicznego i polskiego
A Januchowski
Studia z Prawa Wyznaniowego 11, 211-236, 2008
182008
Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.
M Rozner
Studia z Prawa Wyznaniowego 5, 111-136, 2002
182002
Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukraińskim
L Kovalenko
Studia z Prawa Wyznaniowego 5, 79-109, 2002
182002
Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 18, 135-200, 2015
172015
Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
P Stanisz
Studia z Prawa Wyznaniowego 12, 5-33, 2009
152009
Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP
J Szymanek
Studia z Prawa Wyznaniowego 8, 5-45, 2005
152005
Znamiona państwa wyznaniowego – uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 20, 223-248, 2017
142017
Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty prawa międzynarodowego
A Mezglewski
Studia z Prawa Wyznaniowego 8, 295-303, 2005
142005
Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932-1997
K Warchałowski
Studia z Prawa Wyznaniowego 4, 59-72, 2002
142002
Nauczanie religii w Polsce Ludowej
A Mezglewski
Studia z Prawa Wyznaniowego 1, 21-36, 2000
142000
Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawo więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce
J Nikołajew
Studia z Prawa Wyznaniowego 16, 111-135, 2013
132013
Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych
A Mezglewski
Studia z Prawa Wyznaniowego 10, 5-21, 2007
132007
Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci
H Misztal
Studia z Prawa Wyznaniowego 1, 5-20, 2000
132000
Odmowa pełnienia służby wojskowej przez Świadków Jehowy jako realizacja klauzuli sumienia. Uwarunkowania prawno-historyczne
M Bielecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 19, 107-128, 2016
122016
A Reflection on the Shari’a Debate in Britain
P Shah
Studia z Prawa Wyznaniowego 13, 69-96, 2010
122010
Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989
M Zawiślak
Studia z Prawa Wyznaniowego 12, 241-266, 2009
122009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20