Studia z Prawa Wyznaniowego
Studia z Prawa Wyznaniowego
(ISSN 2081-8882; eISSN 2544-3003)
Zweryfikowany adres z kul.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 10, 115-159, 2007
172007
Autonomia Kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 15, 85-109, 2012
132012
Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej. Rezolucja nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 7 października 2010
J Pawlikowski
Studia z Prawa Wyznaniowego 14, 313-338, 2011
112011
Wybrane zagadnienia związane z reprezentacją parafii przez proboszcza na gruncie prawa kanonicznego i polskiego
A Januchowski
Studia z Prawa Wyznaniowego 11, 211-236, 2008
112008
Państwo neutralne światopoglądowo - ujęcie komparatystyczne
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 9, 75-99, 2006
112006
A Reflection on the Shari’a Debate in Britain
P Shah
Studia z Prawa Wyznaniowego 13, 69-96, 2010
102010
Nauczanie religii w Polsce Ludowej
A Mezglewski
Studia z Prawa Wyznaniowego 1, 21-36, 2000
102000
Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP
J Szymanek
Studia z Prawa Wyznaniowego 8, 5-45, 2005
92005
Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.
M Rozner
Studia z Prawa Wyznaniowego 5, 111-136, 2002
92002
Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukraińskim
L Kovalenko
Studia z Prawa Wyznaniowego 5, 79-109, 2002
92002
Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci
H Misztal
Studia z Prawa Wyznaniowego 1, 5-20, 2000
82000
Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty prawa międzynarodowego
A Mezglewski
Studia z Prawa Wyznaniowego 8, 295-303, 2005
72005
Pojęcie “duchownego” w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństwa
A Mezglewski
Studia z Prawa Wyznaniowego 2, 3-26, 2001
72001
Ograniczenia praw podmiotów ze względu na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przekonań religijnych i przynależności wyznaniowej
P Sobczyk
Studia z Prawa Wyznaniowego 13, 143-159, 2010
62010
Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych
A Mezglewski
Studia z Prawa Wyznaniowego 10, 5-21, 2007
62007
Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej
K Warchałowski
Studia z Prawa Wyznaniowego 7, 5-18, 2004
62004
Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932-1997
K Warchałowski
Studia z Prawa Wyznaniowego 4, 59-72, 2002
62002
Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim
P Borecki
Studia z Prawa Wyznaniowego 18, 135-200, 2015
52015
Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji
Z Pasek, M Madej
Studia z Prawa Wyznaniowego 15, 185-216, 2012
52012
Przystosowanie i opór żeńskich zgromadzeń zakonnych wobec władz komunistycznych w Polsce. Zarys problemu
A Mirek
Studia z Prawa Wyznaniowego 15, 217-233, 2012
52012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20