Obserwuj
Aleksandra Lewandowska-Czuła
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Smart energy in a smart city: Utopia or reality? evidence from Poland
A Lewandowska, J Chodkowska-Miszczuk, K Rogatka, T Starczewski
Energies 13 (21), 5795, 2020
432020
Temporal trend of green areas in Poland between 2004 and 2012
D Szymańska, A Lewandowska, K Rogatka
Urban Forestry & Urban Greening, 2015
352015
Biogas power plants in Poland—structure, capacity, and spatial distribution
D Szymańska, A Lewandowska
Sustainability 7 (12), 16801-16819, 2015
282015
Contemporary Concepts of a City in the Context of Sustainable Development: Perspective of Humanities and Natural Sciences Współczesne koncepcje miast w kontekście …
M Leźnicki, A Lewandowska
PROBLEMY EKOROZWOJU 11 (2), 45-54, 2016
25*2016
Can urban environmental problems be overcome? The case of Skopje—world’s most polluted city
S Arsovski, M Kwiatkowski, A Lewandowska, DJ Peshevska, E Sofeska, ...
242018
Ecologisation of Polish cities in the light of selected parameters of sustainable development
A Lewandowska, D Szymańska
Sustainable Cities and Society 64, 102538, 2021
192021
Disposal of asbestos and products containing asbestos in Poland
D Szymańska, A Lewandowska
Journal of Material Cycles and Waste Management 21, 345-355, 2019
172019
The Anthropocene and ecological awareness in Poland: The post-socialist view
J Chodkowska-Miszczuk, K Rogatka, A Lewandowska
The Anthropocene Review 10 (2), 494-523, 2023
162023
Implementation of sustainable development on the example of the concept of eco-city
M Leźnicki, A Lewandowska
142014
Municipal waste recycling in big cities in Poland in the context of ecologisation
A Lewandowska, D Szymańska
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 131-141, 2019
132019
Ekoinnowacje w miastach
D Szymańska, M Korolko, E Grzelak-Kostulska, A Lewandowska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2016
13*2016
Biogospodarka w miastach
D Szymańska, M Korolko, J Chodkowska-Miszczuk, A Lewandowska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2017
12*2017
Ekoinnowacje w zrównoważonym budownictwie–wprowadzenie do zagadnienia
A Lewandowska
Edukacja biologiczna i środowiskowa, 34-40, 2015
112015
Koncepcja miasta zrównoważonego i próby jej wdrożenia w europejskiej przestrzeni osadniczej
A Lewandowska
Miasto - sztuka - nauka - gospodarka / pod red. Katarzyny Sadowy, 90-98, 2014
92014
Selected aspects of water and sewage management in Poland in the context of sustainable urban development
A Lewandowska, A Piasecki
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 149-157, 2019
82019
ECONOMICS OF WASTE MANAGEMENT IN POLAND IN THE CONTEXT OF REGIONAL ECOLOGIZATION AS EXEMPLIFIED BY KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP
A Lewandowska
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2018
82018
Iconosphere of the contemporary city and its relations with urban planning in Poland after 1989
K Rogatka, A Lewandowska
Cities 87, 221-228, 2019
72019
Biomedykalizacja a genetyczne udoskonalanie człowieka w kontekście analiz bioetycznych
M Leźnicki, A Lewandowska
Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica, 113-129, 2013
72013
Zielona architektura jako istotowo ważny element miasta zrównoważonego.
M Leźnicki, A Lewandowska
Zrównoważony rozwój - idea czy konieczność?, pod red. Aleksandry Kleśty i …, 2014
62014
From adoration to damnation? Exploring role of media in shaping low-carbon economy in times of the COVID-19 pandemic
J Chodkowska-Miszczuk, T Starczewski, K Rogatka, A Lewandowska, ...
Environment, Development and Sustainability 25 (9), 9543-9565, 2023
52023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20