Follow
Pierański Bartłomiej
Pierański Bartłomiej
professor assistant of retailing, Poznan University of Economics and Business
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Świadomość sieciowa we współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce—wyniki badań
A Kawa, B Pierański
Przegląd Organizacji, 21-27, 2015
182015
Zastosowanie mierników SNA w analizie sieci przedsiębiorstw
K Fuks, A Kawa, B Pierański
Marketing i Rynek, 47-53, 2014
172014
Green logistics in e-commerce
A Kawa, B Pierański
LogForum 17 (2), 183-192, 2021
132021
Adaptation of social network analysis to electronic freight exchange
K Fuks, A Kawa, B Pierański
New Trends in Intelligent Information and Database Systems, 151-159, 2015
122015
Automatyzacja personalizacji reklamy internetowej
B Borusiak, B Pierański, R Romanowski, S Strykowski
Marketing i Rynek 3 (22), 2015
92015
The impact of environmental concern on intention to reduce consumption of single-use bottled water
B Borusiak, A Szymkowiak, B Pierański, K Szalonka
Energies 14 (7), 1985, 2021
82021
Critical factors of shopping centre attractiveness in the opinions of students–the case of Poznan
B Borusiak, B Pierański, M Florek, J Mikołajczyk
Handel Wewnętrzny, 186-202, 2018
82018
Współpraca sieciowa przedsiębiorstw w Polsce–wyniki badań
A Kawa, B Pierański
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły bankowej w Poznaniu 64 (7), 23-34, 2015
82015
Perception of in-store assortment exposure
B Borusiak, B Pierański, S Strykowski
Studia Ekonomiczne 334, 108-119, 2017
72017
Możliwości personalizacji oferty w przedsiębiorstwach handlu detalicznego
B Borusiak, B Pierański
Raporty Handel wewnętrzny w Polsce 2015, 372-385, 2010
72010
The wine market-an empicrical examination of in-store consumer behaviour
B Pierański, B Borusiak, E Horskį
Potravinįrstvo 11 (1), 2017
62017
Towards a personalized virtual customer experience
B Pierański, S Strykowski
Advanced Topics in Intelligent Information and Database Systems 9, 185-195, 2017
62017
Pomiar fizjologiczny w badaniu wewnątrzsklepowych zachowań nabywców
B Pierański
Wydawnictwo UEP, 2019
52019
Problemy z wyznaczaniem granic sieci przedsiębiorstw
A Kawa, B Pierański
Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw …, 2014
52014
Aromachology and customer behavior in retail stores: A systematic review
D Giacalone, B Pierański, B Borusiak
Applied Sciences 11 (13), 6195, 2021
42021
RELACJE POŚREDNIE WE WSPÓŁPRACY PIONOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE—WYNIKI BADAŃ
A Kawa, B Pierański
Przegląd Organizacji, 11-16, 2015
42015
Kreowanie wartości dla klienta przez dostawców i komplementorów w handlu elektronicznym—wyniki badań z wykorzystaniem FGI
A Kawa, B Pierański, W Zdrenka
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 9-15, 2019
32019
RELACJE POZIOME W SIECIACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH-WYNIKI BADAŃ.
A Kawa, B Pierański
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
32016
Personalization of advertisement as a marketing innovation
B Borusiak, B Pierański, R Romanowski, S Strykowski
Slovak Scientific Journal Management: Science and Education 3 (1), 2014
32014
Koncepcje zarządzania siecią przedsiębiorstw
B Pierański
Logistyka, 160--163, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20