Albert Tomaszewski, PhD
Albert Tomaszewski, PhD
adiunkt, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Współpraca w sieciach poziomych w świetle badań największych polskich przedsiębiorstw
A Sopińska, A Tomaszewski
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2015
42015
Struktury przedsiębiorstw w czasie kryzysu
W Mierzejewska, A Tomaszewski
Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, 115-132, 2016
32016
Network Structures in Polish Enterprises–Management Practices Responding to the Macroeconomic Crisis of 2007–2013
A Tomaszewski
JMFS, 49, 2014
32014
Mapowanie sieci międzyorganizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości metodami social network analysis, w: Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości w obszarze prawnym, zarządczym …
A Tomaszewski, P Banasik
Banasik P.(red.), Wydawnictwo Kowalewski & Wolf, Gdańsk, 2015
22015
Koncepcja lean startup jako odpowiedź na wyzwania twórczej strategii
A Tomaszewski
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 170, 29-40, 2018
12018
PARADOKSY ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO.
S Gregorczyk, W Mierzejewska, A Sopińska, P Wachowiak, ...
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
12016
Mapowanie sieci międzyorganizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości metodami social network analysis
A Tomaszewski, P Banasik
Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i …, 2015
12015
Startupy jako wybór strategiczny przedsiębiorstw
A Tomaszewski
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 201-212, 2019
2019
Systemy wsparcia start-upów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
A Tomaszewski
Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka …, 2019
2019
Czynniki odporności na kryzys w świetle koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem, sprężystości organizacyjnej oraz organizacji ponadprzeciętnej efektywności
A Tomaszewski
Księga Jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej, 118-127, 2017
2017
Ownership Changes as a Sign of Polish Holdings’ Response to the Economic Crisis
C Suszyński, B Majewski, A Tomaszewski
Journal of Management and Financial Sciences 9 (24), 27-38, 2016
2016
Uwarunkowania nadzoru organizacyjnego w międzyorganizacyjnych sieciach współpracy
A Tomaszewski
Badania młodych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych a praktyka …, 2015
2015
Dynamika powiązań międzyorganizacyjnych grup kapitałowych
J Cygler, A Tomaszewski
Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu, 179-198, 2015
2015
Założenia metodyczne do badań jakościowych
B Majewski, W Mierzejewska, A Tomaszewski
Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu, 109-116, 2015
2015
Grupy kapitałowe w okresie kryzysu na tle innych przedsiębiorstw
B Majewski, C Suszyński, A Tomaszewski
Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu, 95-108, 2015
2015
Polskie grupy kapitałowe na tle grup europejskich
Z Dworzecki, W Mierzejewska, A Tomaszewski
Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu, 69-94, 2015
2015
Zmiany wartości polskich grup kapitałowych w okresie kryzysu 2008-2009
C Suszyński, A Tomaszewski
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, 213-223, 2015
2015
Skłonność polskich przedsiębiorstw do współpracy w sieciach - skala i charakter zjawiska w świetle badań największych przedsiębiorstw
A Sopińska, A Tomaszewski
E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy …, 2015
2015
Nadzór organizacyjny w sieciach CEMS i EUCEN
A Tomaszewski
Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy,, 343-354, 2014
2014
PARADOKSY ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO PARADOXES OF ENTERPRISES’BEHAVIOR DURING THE ECONOMIC CRISIS
S Gregorczyk, W Mierzejewska, A Sopińska, P Wachowiak, ...
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20