Wioletta Mierzejewska
Wioletta Mierzejewska
dr hab,prof SGH, Instytut Zarządzania SGH (Warsaw School of Economics)
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Grupy kapitałowe w Polsce: strategie i struktury
M Romanowska, J Cygler, W Jakubowska, M Pietrzak, A Sopińska, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
892011
Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce: podejście zasobowe
A Sopińska, W Mierzejewska
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2017
342017
Otwarte innowacje Ÿródłem sukcesu przedsiębiorstwa
A Sopińska, W Mierzejewska
92016
Organizacja sieciowa jako przedmiot zainteresowań nauk o zarządzaniu
A Sopińska, W Jakubowska
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2013
82013
Przedsiębiorstwo odporne na kryzys
SG M.Romanowska, W.Mierzejewska, A.Sopińska, S.Winch, P.Wachowiak, A.Tomaszewski
Wolters Kluwer, 2016
7*2016
Success Factors of International New Ventures from an Economy in Transition
M Jarosiński, W Mierzejewska
Journal of East European Management Studies, 397-420, 2017
42017
Modele współpracy w zakresie prac badawczo--rozwojowych w grupach kapitałowych
W Mierzejewska, A Sopińska
Organizacja i Kierowanie 2, 357-369, 2017
42017
Wewnętrzny rynek grupy kapitałowej jako substytut sieci biznesowych
M Romanowska, W Mierzejewska
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2015
42015
Sposoby rozwoju przedsiębiorstw zdywersyfikowanych
W Jakubowska
STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA, 85, 2012
42012
Wybór partnerów do tworzenia innowacji w modelu otwartym
A Sopińska, W Mierzejewska
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (9), 123-141, 2017
32017
ZASOBOWE UWARUNKOWANIA OTWARTYCH INNOWACJI.
A Sopińska, W Mierzejewska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
32016
Struktury przedsiębiorstw w czasie kryzysu
W Mierzejewska, A Tomaszewski
M. Romanowska, W. Mierzejewska (red.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys …, 2016
32016
Holdings’ Level of Complexity During the Crisis
W Mierzejewska
Journal of Management and Financial Sciences 7 (18), 35-48, 2014
32014
Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce
W Jakubowska
STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA, 65, 2010
32010
Czynniki sukcesu koopetycji
W Mierzejewska
Zarządzanie i Finanse 16 (1), 123-133, 2018
22018
Koopetycja w grupach kapitałowych
W Mierzejewska
Studia Ekonomiczne 351, 121-130, 2018
22018
PARADOKSY ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO.
S Gregorczyk, W Mierzejewska, A Sopińska, P Wachowiak, ...
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
22016
Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu
GLŁ M.Romanowska, Z.Dworzecki, A.Sopińska, W.Mierzejewska, P.Wachowiak, S ...
Oficyna Wydawnicza SGH, 2015
2*2015
Directions of changes in organizational structures of SME: Results of empirical research
W Mierzejewska
foundations of management 6 (3), 71-82, 2014
22014
Metodyka pomiaru struktury grupy kapitałowej
W Mierzejewska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 137-162, 2018
12018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20