Wioletta Mierzejewska
Wioletta Mierzejewska
dr hab,prof SGH, Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
TytułCytowane przezRok
Grupy kapitałowe w Polsce: strategie i struktury
M Romanowska, J Cygler, W Jakubowska, M Pietrzak, A Sopińska, ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
812011
Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce: podejście zasobowe
A Sopińska, W Mierzejewska
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2017
252017
Przedsiębiorstwo odporne na kryzys
SG M.Romanowska, W.Mierzejewska, A.Sopińska, S.Winch, P.Wachowiak, A.Tomaszewski
Wolters Kluwer, 2016
6*2016
Otwarte innowacje Ÿródłem sukcesu przedsiębiorstwa
A Sopińska, W Mierzejewska
52016
Holdings' Level of Complexity During the Crisis."
W Mierzejewska
Journal of Management and Financial Sciences 7 (18), 35-48, 2014
42014
ZASOBOWE UWARUNKOWANIA OTWARTYCH INNOWACJI.
A Sopińska, W Mierzejewska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
32016
Struktury przedsiębiorstw w czasie kryzysu
W Mierzejewska, A Tomaszewski
M. Romanowska, W. Mierzejewska (red.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys …, 2016
32016
Wewnętrzny rynek grupy kapitałowej jako substytut sieci biznesowych
M Romanowska, W Mierzejewska
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2015
32015
Sposoby rozwoju przedsiębiorstw zdywersyfikowanych
W Jakubowska
STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA, 85, 2012
32012
Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce
W Jakubowska
STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA, 65, 2010
32010
Wybór partnerów do tworzenia innowacji w modelu otwartym
A Sopińska, W Mierzejewska
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (9), 123-141, 2017
22017
Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu
GLŁ M.Romanowska, Z.Dworzecki, A.Sopińska, W.Mierzejewska, P.Wachowiak, S ...
Oficyna Wydawnicza SGH, 2015
2*2015
Directions of Changes in Organizational Structures of SME-Results of empirical research
W Mierzejewska
foundations of management 6 (3), 83-92, 2014
22014
Success Factors of International New Ventures from an Economy in Transition
M Jarosiński, W Mierzejewska
JEEMS Journal of East European Management Studies 22 (3), 397-420, 2017
12017
Modele współpracy w zakresie prac badawczo--rozwojowych w grupach kapitałowych
W Mierzejewska, A Sopińska
Organizacja i Kierowanie 2, 357-369, 2017
12017
PARADOKSY ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO.
S Gregorczyk, W Mierzejewska, A Sopińska, P Wachowiak, ...
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
12016
Organizacja sieciowa jako przedmiot zainteresowań nauk o zarządzaniu
A Sopińska, W Jakubowska
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości …, 2013
12013
Perception of changes in Polish enterprises
S Gregorczyk, W Mierzejewska
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland 18 (2), 49, 1975
11975
Poziom i charakter dywersyfikacji grup kapitałowych działających w Polsce
W Mierzejewska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 115-128, 2019
2019
The Diversification Strategy and Business Groups’ Performance in Poland
P Dziurski, W Mierzejewska
Journal of Intercultural Management 11 (1), 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20