Michalina Kasprzak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Postrzeganie codzienności przez dzieci w wieku szkolnym na podstawie badań własnych przeprowadzonych w San Alberto w Paragwaju
M Kasprzak
Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne …, 2017
12017
EDUCATION IN OUT-OF-SCHOOL FORMS FOR CHILDREN–TO CHANGE THINKING ABOUT THE FUTURE
M KASPRZAK
Studia Edukacyjne 41, 227-236, 2016
12016
Romantyczni szaleńcy z głowami w chmurach czy śmiałkowie uparcie dążący do celu? – analiza porównawcza marzeń dzieci z Biharamulo (Tanzania), Laare (Kenia) oraz Czaplinka (Polska)
M Kasprzak, J Pawlaczyk, B Latos
Ogrody Nauk i Sztuk 5, 183-190, 2015
12015
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Education for learning society: An interdisciplinary approach”[Edukacja dla społeczeństwa uczącego się: podejście …
M Kasprzak
Studia Edukacyjne, 327-329, 2020
2020
Creativity of Children from Socially Disadvantaged Backgrounds in the Local Forms of Support and Care. Comparative Study on the Example of Poznan and Tarragona
M Kasprzak
Pracownia Badań nad Procesem Uczenia się [nowa struktura organizacyjna], 2019
2019
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Wybrane konteksty działalności studenckiej: Terapia–Edukacja–Teatr Poznań, 3 kwietnia 2019 roku
M Kasprzak
Studia Edukacyjne, 2019
2019
Potencjał twórczy dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie w lokalnych formach wsparcia i opieki
M Kasprzak
Współczesne wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej, 127-139, 2019
2019
Wykorzystanie elementów arteterapii w edukacyjnym procesie wspierania twórczego rozwoju dzieci
M Kasprzak
Podstawy Edukacji 11, 159-169, 2018
2018
The Opportunities for Development of the Child’s Creative Potential in Local Institutions
M Kasprzak
Studia Edukacyjne 48, 295-302, 2018
2018
Supporting the creative development of children from socially disadvantaged backgrounds in selected contexts of media education
M KASPRZAK
Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy 23 (English Edition), 169–181, 2018
2018
Wspieranie twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie w wybranych kontekstach edukacji medialnej
M KASPRZAK
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, ISSN 2300-391X 23 …, 2018
2018
Praca wychowawcy w środowiskach defaworyzowanych społecznie. Implikacje pedagogiczne na podstawie badań własnych
M Kasprzak
Podstawy Edukacji, 183-195, 2017
2017
Wychowawca świetlicowy, pedagog cienia?
M Kasprzak
Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych, 171-180, 2016
2016
Potencjał rozwojowy dziecka w świetlicy działającej w środowisku lokalnym – perspektywa pedagoga
M Kasprzak
Edukacja na rozdrożu. Dzieciństwo szans i zagrożeń. 3, 181-188, 2016
2016
Dziecięce marzenia na przykładzie historii uczniów ze szkół w Biharamulo (Tanzania), Laare (Kenia) i Czaplinku (Polska)
M Kasprzak, B Latos, J Pawlaczyk
Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. Wielokulturowość - doświadczanie …, 2016
2016
Sprawozdanie z II międzynarodowego naukowego obozu studenckiego „The challenges for education and social work in contemporary world”, Darmstadt (Niemcy), 5–11 grudnia 2016 r.
M Kasprzak
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 131-134, 2016
2016
Twórcze formy wspomagania uczenia się dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi
M Kasprzak
Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej, 203-212, 2015
2015
Determinants of cultural development in early childhood education
M Kasprzak
The Educational and Social World of a Child Discourses of Communication …, 2015
2015
Wspieranie i rozwijanie potencjału twórczego uczniów poprzez działalność projektową
M Kasprzak
Socjalizacja Edukacja Transgraniczność, 15, 0
TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ DZIECKA
N Kłysz-Sokalska, K Sadowska, M Kędzia, L Suchanek, A Ratajczak, ...
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20