Katarzyna Antosz
Katarzyna Antosz
adiunkt, Politechnika Rzeszowska/Assistant Professor at Rzeszow University of Technology
Verified email at prz.edu.pl
TitleCited byYear
Lean philosophy implementation in SMEs–study results
K Antosz, D Stadnicka
Procedia Engineering 182, 25-32, 2017
342017
Development of an empirical formula for machine classification: Prioritization of maintenance tasks
D Stadnicka, K Antosz, RMC Ratnayake
Safety Science 63, 34-41, 2014
212014
Lean in large enterprises: Study results
D Stadnicka, K Antosz
World Academy of Science, Engineering and Technology 82, 31-37, 2013
202013
Maintenance–identification and analysis of the competency gap
K Antosz
Eksploatacja i Niezawodność 20, 484–-494, 2018
192018
Evaluation measures of machine operation effectiveness in large enterprises: study results
K Antosz, D Stadnicka
Eksploatacja i niezawodność 17, 2015
172015
The results of the study concerning the identification of the activities realized in the management of the technical infrastructure in large enterprises
K Antosz, D Stadnicka
Eksploatacja i Niezawodność 16, 2014
172014
Narzędzia Lean Manufacturing
K Antosz, A Pacana, D Stadnicka, W Zielecki
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 153-156, 2013
162013
Development of a risk matrix and extending the risk-based maintenance analysis with fuzzy logic
RMC Ratnayake, K Antosz
Procedia Engineering 182, 602-610, 2017
132017
Lean manufacturing doskonalenie produkcji
K Antosz, A Pacana, D Stadnicka, W Zielecki
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015
132015
Continuous improvement practice in large enterprises: study results
D Stadnicka, K Antosz
International Journal for Quality Research 9 (1), 9-26, 2015
122015
Classification of spare parts as the element of a proper realization of the machine maintenance process and logistics-case study
K Antosz, RMC Ratnayake
IFAC-PapersOnLine 49 (12), 1389-1393, 2016
112016
Lean Manufacturing
K Antosz, A Pacana, D Stadnicka, W Zielecki
Doskonalenie produkcji. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015
112015
Risk-based maintenance assessment in the manufacturing industry: minimisation of suboptimal prioritisation
RMC Ratnayake, K Antosz
Management and Production Engineering Review 8 (1), 38-45, 2017
82017
Deriving an empirical model for machinery prioritization: mechanical systems maintenance
RMC Ratnayake, D Stadnicka, K Antosz
2013 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering …, 2013
72013
Machinery classification and prioritization: Empirical models and AHP based approach for effective preventive maintenance
K Antosz, RMC Ratnayake
2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering …, 2016
62016
Prioritization of maintenance tasks: development of an empirical formula for machine classification
D Stadnicka, K Antosz, RMC Ratnayake
Saf. Sci 63, 34-41, 2014
62014
Effective management of technological machines system in a production company
K Antosz, J Sęp
Management and Production Engineering Review 1 (4), 5-12, 2010
62010
Ocena stanu parku maszyn technologicznych w przedsiębiorstwie
J Łunarski, K Antosz
Zarządzanie Przedsiębiorstwem/Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 38-45, 2007
62007
Niektóre problemy polepszania efektywności eksploatacyjnej systemu maszyn technologicznych (SMT)
J Łunarski, K Antosz
Materiały Konferencyjne Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Radom …, 2005
62005
Comparative Analysis of the Implementation of the SMED Method on Selected Production Stands
K Antosz, A Pacana
Tehnički vjesnik 25 (Supplement 2), 276-282, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20