Władysław Koc
Władysław Koc
Gdansk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdańsk, Poland
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Określanie przebiegu trasy kolejowej na drodze pomiarów satelitarnych
W Koc, C Specht, A Jurkowska, P Chrostowski, A Nowak, L Lewiński, ...
II Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, Budowa i Utrzymanie …, 2009
392009
Design of rail-track geometric systems by satellite measurement
W Koc
Journal of Transportation Engineering 138 (1), 114-122, 2011
352011
Analytical method of modelling the geometric system of communication route
W Koc
Mathematical Problems in Engineering 2014 (Article ID 679817), 1-13, 2014
312014
Diagnostics of the tram track shape with the use of the global positioning satellite systems (GPS/Glonass) measurements with a 20 Hz frequency sampling
C Specht, W Koc, L Smolarek, A Grządziela, J Szmagliński, M Specht
Journal of Vibroengineering 16 (6), 3076-3085, 2014
292014
Investigations of methods to measure longitudinal forces in continuous welded rail tracks using the tamping machine
W Koc, A Wilk
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of …, 2009
292009
Tests on lateral resistance in railway tracks during the operation of a tamping machine
W Koc, A Wilk, P Chrostowski, S Grulkowski
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of …, 2011
282011
Selected Problems of Determining the Course of Railway Routes by Use of GPS Network Solution
W Koc, C Specht
Archives of Transport 23 (3), 303-320, 2011
272011
Application of the Polish active GNSS geodetic network for surveying and design of the railroad
W Koc, C Specht
First Int. Conf. on Road and Rail Infrastructure—CETRA 2010, 757-762, 2010
242010
Application of the Polish Active Geodetic Network for railway track determination
C Specht, A Nowak, W Koc, A Jurkowska
Transport Systems and Processes − Marine Navigation and Safety of Sea …, 2011
21*2011
Metoda projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej
W Koc
Problemy Kolejnictwa, 197-217, 2011
212011
Elementy teorii projektowania układów torowych
W Koc
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2004
212004
The Accuracy Assessment of Determining the Axis of Railway Track Basing on the Satellite Surveying
W Koc, C Specht, P Chrostowski, K Palikowska
Archives of Transport 24 (3), 307-320, 2012
202012
General dynamic method for determining transition curve equations
E Mieloszyk, W Koc
Rail International - Schienen der Welt 22 (10), 32-40, 1991
201991
Computer-Aided design of railroad horizontal arc areas in adapting to satellite measurements
W Koc, P Chrostowski
Journal of Transportation Engineering 140 (3), 04013017-1 ÷ 04013017-8, 2014
192014
Analiza porównawcza wybranych krzywych przejściowych z wykorzystaniem modelu dynamicznego
W Koc, E Mieloszyk
Archiwum Inżynierii Lądowej 33 (2), 239-261, 1987
19*1987
Wyniki pomiarów satelitarnych toru kolejowego
W Koc, C Specht
Technika Transportu Szynowego 16 (7-8), 58-64, 2009
182009
Program komputerowy do projektowania zmiany kierunku trasy kolejowej
W Koc, P Chrostowski
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
162012
Analiza krzywych przejściowych z nieliniowymi rampami przechyłkowymi
W Koc, R Radomski
Drogi Kolejowe 8 (11), 261-267, 1985
121985
Computer-aided evaluation of the railway track geometry on the basis of satellite measurements
C Specht, W Koc, P Chrostowski
Open Engineering 6 (1), 125-134, 2016
112016
Identification of transition curves in vehicular roads and railways
W Koc
Logistics and Transport 28 (4), 31-42, 2015
112015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20