Władysław Koc
Władysław Koc
Gdansk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdańsk, Poland
No verified email
TitleCited byYear
Określanie przebiegu trasy kolejowej na drodze pomiarów satelitarnych
W Koc, C Specht, A Jurkowska, P Chrostowski, A Nowak, L Lewiński, ...
II Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, Budowa i Utrzymanie …, 2009
382009
Design of rail-track geometric systems by satellite measurement
W Koc
Journal of Transportation Engineering 138 (1), 114-122, 2011
322011
Investigations of methods to measure longitudinal forces in continuous welded rail tracks using the tamping machine
W Koc, A Wilk
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of …, 2009
292009
Analytical method of modelling the geometric system of communication route
W Koc
Mathematical Problems in Engineering 2014 (Article ID 679817), 1-13, 2014
282014
Tests on lateral resistance in railway tracks during the operation of a tamping machine
W Koc, A Wilk, P Chrostowski, S Grulkowski
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of …, 2011
272011
Selected Problems of Determining the Course of Railway Routes by Use of GPS Network Solution
W Koc, C Specht
Archives of Transport 23 (3), 303-320, 2011
262011
Diagnostics of the tram track shape with the use of the global positioning satellite systems (GPS/Glonass) measurements with a 20 Hz frequency sampling
C Specht, W Koc, L Smolarek, A Grządziela, J Szmagliński, M Specht
Journal of Vibroengineering 16 (6), 3076-3085, 2014
242014
Application of the Polish active GNSS geodetic network for surveying and design of the railroad
W Koc, C Specht
First Int. Conf. on Road and Rail Infrastructure—CETRA 2010, 757-762, 2010
242010
The Accuracy Assessment of Determining the Axis of Railway Track Basing on the Satellite Surveying
W Koc, C Specht, P Chrostowski, K Palikowska
Archives of Transport 24 (3), 307-320, 2012
212012
Metoda projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej
W Koc
Problemy Kolejnictwa, 197-217, 2011
212011
Application of the Polish Active Geodetic Network for railway track determination
C Specht, A Nowak, W Koc, A Jurkowska
Transport Systems and Processes − Marine Navigation and Safety of Sea …, 2011
202011
Elementy teorii projektowania układów torowych
W Koc
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2004
202004
Computer-Aided design of railroad horizontal arc areas in adapting to satellite measurements
W Koc, P Chrostowski
Journal of Transportation Engineering 140 (3), 04013017-1 ÷ 04013017-8, 2014
182014
General dynamic method for determining transition curve equations
E Mieloszyk, W Koc
Rail International - Schienen der Welt 22 (10), 32-40, 1991
181991
Analiza porównawcza wybranych krzywych przejściowych z wykorzystaniem modelu dynamicznego
W Koc, E Mieloszyk
Archiwum Inżynierii Lądowej 33 (2), 239-261, 1987
17*1987
Program komputerowy do projektowania zmiany kierunku trasy kolejowej
W Koc, P Chrostowski
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
162012
Dostępność fazowych rozwiązań GPS/Glonass podczas geodezyjnej inwentaryzacji dróg szynowych – na przykładzie linii tramwajowej Gdańska
C Specht, W Koc, A Nowak, J Szulwic, J Szmagliński, M Skóra, M Specht, ...
Technika Transportu Szynowego 19 (9), CD-ROM 3441-3451, 2012
122012
Analiza krzywych przejściowych z nieliniowymi rampami przechyłkowymi
W Koc, R Radomski
Drogi Kolejowe 8 (11), 261-267, 1985
121985
Drogi szynowe
S Grulkowski, Z Kędra, W Koc, M Nowakowski
Drogi szynowe, 1-265, 2013
112013
Wstępne wyniki badań dostępności sieci ASG-EUPOS podczas inwentaryzacji trasy kolejowej KOŚCIERZYNA – KARTUZY
W Koc, C Specht, A Nowak, A Jurkowska, P Chrostowski, L Lewiński, ...
Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesne Technologie Geoinformatyczne …, 2009
102009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20