Sylwia Dziedzic
Sylwia Dziedzic
adiunkt, Politechnika Rzeszowska, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Zweryfikowany adres z prz.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)
L Woźniak, S Dziedzic, K Wiesław, K Krzysztof, W Marian, W Dariusz
http://www.rsi.podkarpackie.pl/Aktualnosci/Strony/Podkarpackie-inteligentne …, 2014
122014
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005–2013
L Woźniak, T Pasterz, M Cierpiał–Wolan, B Trala, K Drozd, S Dziedzic, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2004
92004
PROCES PRZEDSIĘBIORCZEGO ODKRYWANIA JAKO METODA STRATEGICZNEGO PLANOWANIA I IMPLEMENTACJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU.
S Dziedzic, L Woźniak, P Czerepiuk
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
82016
Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego”
S Dziedzic, L Woźniak
Politechnika Rzeszowska, 2013
82013
Przewodnik ekoinnowacji
L Woźniak, B Ziółkowski, A Warmińska, S Dziedzic
Diagnoza trendów i dobre praktyki. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2008
82008
Ekoinnowacje w gospodarce żywnościowej – model rozwoju dla województwa podkarpackiego
S Dziedzic, L Woźniak
http://www.rsi.podkarpackie.pl/Documents/Przewodniki/Ekoinnowacje%20w …, 2013
7*2013
Końcowy raport z badań Foresight - priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego: praca zbiorowa.
L Woźniak, B Ziółkowski, S Dziedzic, D Wyrwa
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008
72008
Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych
S Dziedzic
Zeszyty Naukowe SGGW–Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 67, 117-125, 2008
72008
Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu
L Woźniak, S Dziedzic, W Marian, K Krzysztof
Wydawnictwo Polskiego Związku Niewidomych, 2011
62011
Crowdsourcing narzędziem wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
L Woźniak, S Dziedzic, M Chrzanowski
Scholarly Papers of the Wrocław University of Economics 337, 88-95, 2014
52014
Innowacje ekologiczne w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz na obszarach wiejskich
L Woźniak, S Dziedzic, B Ziółkowski, J Stec-Rusiecka
Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Wyższej …, 2006
52006
Bezpośrednia sprzedaż jako istotny kanał zbytu produktów rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim
S Dziedzic
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2), 22-29, 2006
52006
CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSO-WANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW
M Chrzanowski, S Dziedzic
MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014, 7, 2014
42014
Aktualizacja regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005-2013
L Woźniak, S Dziedzic, K Kud, M Woźniak, D Wyrwa
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 2011
42011
Ekoinnowacyjność w regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005-2013,[w:] Innowacyjność sektora MŚP
L Woźniak, S Dziedzic, K Kud
Małopolska i Podkarpacie, red. K. Kaszuba, J. Targalski, Wyższa Szkoła …, 2005
42005
Ekonomia ekologiczna (zielona) oraz ekonomia endogeniczna we wspieraniu innowacji w rozwoju regionu
S Dziedzic, L Woźniak
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:azpPtmNzjf0J:www.rsi …, 2013
32013
Mądre specjalizacje (smart specialisations) oraz kluczowe technologie wspierające (key enabling technologies) w rozwoju regionu – od wyboru do realizacji; od teorii do praktyki …
S Dziedzic, W Leszek
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SZ_VOjMeeDoJ:www.rsi …, 2013
32013
Proces przedsiębiorczego odkrywania jako kluczowa metoda kreowania regionalnych strategii innowacji (RIS3)
S Dziedzic, L Woźniak
Marketing i Rynek, 109-119, 2015
22015
Inteligentna specjalizacja jako droga do zrównoważonego rozwoju
S Dziedzic, L Woźniak, M Chrzanowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Z.377, s.267-279, 2015
22015
The problems of food economy – ecological and ethical dimension of Innovation
L Woźniak, S Dziedzic, G Ostasz
International Foundation for Production Research, Brasil, 2013
22013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20