Joanna Durlik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Interference and inhibition in bilingual language comprehension: Evidence from Polish-English interlingual homographs
J Durlik, J Szewczyk, M Muszyński, Z Wodniecka
PloS one 11 (3), e0151430, 2016
182016
łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska, J Durlik, ...
Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, 2015
182015
(Nie) łatwe powroty do domu?: funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska, ...
Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, 2015
182015
When a second language hits a native language. What ERPs (do and do not) tell us about language retrieval difficulty in bilingual language production.
Z Wodniecka, J Szewczyk, P Kałamała, P Mandera, J Durlik
Neuropsychologia 141, 107390, 2020
42020
Kiedy 1+ 1≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język (i)
Z Wodniecka-Chlipalska, K Mieszkowska, J Durlik-Marcinowska, ...
Sopot: Harmonia Universalis, 2018
42018
Praca diagnostyczna i terapeutyczna z powracającymi dziećmi i młodzieżą: praktyczne wskazówki dla psychologów
J Durlik, J Grzymała-Moszczyńska, P Szydłowska, ...
Psychologia Wychowawcza 52 (10), 2016
32016
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w obliczu powrotów dzieci i młodzieży z emigracji
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska, J Durlik, ...
Psychologia Wychowawcza 52 (66), 172-186, 2016
22016
(Nie) równe traktowanie dzieci powracających w polskiej szkole
P Szydłowska, J Durlik, J Grzymała-Moszczyńska, ...
Edukacja Międzykulturowa 7 (1), 201-224, 2017
12017
„Sunny side is up “, but is the cloudy side down? Znaczenie wymiaru wertykalnego w konceptualizacji emocji
M Muszyński, J Durlik, M Bukowski
Rocznik Kognitywistyczny 7, 2014
12014
Returning Children Migrants–Main Challenges in School Environment
P Szydłowska, J Durlik, H Grzymała-Moszczyńska
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 45 (1 (171)), 2019
2019
Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
P Szydłowska, J Durlik
Postscriptum Polonistyczne, 157-169, 2018
2018
Rola i znaczenie odmienności kulturowej i językowej w procesie diagnozy: wybrane zagadnienia
K Barzykowski, J Durlik-Marcinowska, H Grzymała-Moszczyńska
Gdańsk: Harmonia Universalis, 2018
2018
METAFORY KONCEPTUALNE OPARTE NA OPOZYCJI „W GÓRĘ–W DÓŁ” W JĘZYKACH POLSKIM I SZWEDZKIM
J Durlik
KELM (Knowledge, Education, Law, and Management) 16 (4), 46-52, 2016
2016
Praca z dziećmi reemigrantów
J Durlik-Marcinowska, H Grzymała-Moszczyńska, ...
Dyrektor Szkoły, 2016
2016
Prawne aspekty edukacji dzieci reemigrantów
J Durlik, H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska, M Mosur, ...
Dyrektor Szkoły, 2016
2016
Powroty polskich naukowców: diagnoza sytuacji i rekomendacje
J Durlik-Marcinowska, J Grzymała-Moszczyńska, W Kałwak, M Łukowska, ...
Warszawa: Akademia Młodych Uczonych, Polska Akademia Nauk, 2015
2015
Opinie o mobilności i doświadczenia migracyjne polskich naukowców: badania ankietowe
J Durlik-Marcinowska, J Grzymała-Moszczyńska, W Kałwak, K Kasparek, ...
Warszawa: Akademia Młodych Uczonych, Polska Akademia Nauk, 2015
2015
Powroty polskich naukowców: raport z badań
J Durlik-Marcinowska, J Grzymała-Moszczyńska, W Kałwak, M Łukowska, ...
Studia Humanistyczne AGH 14 (3), 2015
2015
Powroty polskich naukowców: raport z badań
J Durlik-Marcinowska, J Grzymała-Moszczyńska, W Kałwak, M Łukowska, ...
Studia Humanistyczne AGH 14 (3), 2015
2015
Investigating the dynamics of bilingual lexical access: an overview of the background and goals of the ongoing study with Polish learners of English
J Durlik, J Szewczyk, Z Wodniecka-Chlipalska
Frankfurt am Main, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20