Obserwuj
Joanna Durlik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Interference and inhibition in bilingual language comprehension: Evidence from Polish-English interlingual homographs
J Durlik, J Szewczyk, M Muszyński, Z Wodniecka
PloS one 11 (3), e0151430, 2016
412016
(Nie) łatwe powroty do domu?: funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska, ...
Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, 2015
382015
When a second language hits a native language. What ERPs (do and do not) tell us about language retrieval difficulty in bilingual language production.
Z Wodniecka, J Szewczyk, P Kałamała, P Mandera, J Durlik
Neuropsychologia 141, 107390, 2020
302020
False friends or real friends? False cognates show advantage in word form learning
M Marecka, J Szewczyk, A Otwinowska, J Durlik, M Foryś-Nogala, ...
Cognition 206, 104477, 2021
212021
Kiedy 1+ 1≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język (i)
Z Wodniecka-Chlipalska, K Mieszkowska, J Durlik-Marcinowska, ...
Sopot: Harmonia Universalis, 2018
112018
Język polski–swój czy obcy
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska, J Durlik, ...
O wyzwaniach językowych dzieci powracających z emigracji, 118-122, 2016
92016
Kiedy 1+ 1≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język (i).[W:] Logopedia międzykulturowa
Z Wodniecka, K Mieszkowska, J Durlik, E Haman
Red. E. Czaplewska. Gdańsk, 92-132, 2018
62018
Pronominal anaphora resolution in Polish: Investigating online sentence interpretation using eye-tracking
A Wolna, J Durlik, Z Wodniecka
Plos one 17 (1), e0262459, 2022
42022
Returning Children Migrants–Main Challenges in School Environment
P Szydłowska, J Durlik, H Grzymała-Moszczyńska
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 45 (1 (171), 171-192, 2019
42019
(Nie) równe traktowanie dzieci powracających w polskiej szkole
P Szydłowska, J Durlik, J Grzymała-Moszczyńska, ...
Edukacja Międzykulturowa 7 (2), 200-224, 2017
32017
Praca diagnostyczna i terapeutyczna z powracającymi dziećmi i młodzieżą: praktyczne wskazówki dla psychologów
J Durlik, J Grzymała-Moszczyńska, P Szydłowska-Klakla, ...
Psychologia Wychowawcza 52 (10), 2016
32016
Does L2 proficiency impact L2-L1 transfer while reading L1 collocations? Evidence from behavioral and ERP data
A Otwinowska, M Marecka, A Casado, J Durlik, J Szewczyk, M Opacki, ...
Frontiers in psychology 12, 673761, 2021
22021
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w obliczu powrotów dzieci i młodzieży z emigracji
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska, J Durlik, ...
Psychologia Wychowawcza 52 (10), 2016
22016
Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
P Szydłowska, J Durlik
Postscriptum Polonistyczne, 157-169, 2018
12018
„Sunny side is up “, but is the cloudy side down? Znaczenie wymiaru wertykalnego w konceptualizacji emocji
M Muszyński, J Durlik, M Bukowski
Rocznik Kognitywistyczny, 2014
12014
Rola i znaczenie odmienności kulturowej i językowej w procesie diagnozy: wybrane zagadnienia
K Barzykowski, J Durlik-Marcinowska, H Grzymała-Moszczyńska
Gdańsk: Harmonia Universalis, 2018
2018
Psychological and educational counseling centers in the face of children and adolescents immigrating back to Poland
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska, J Durlik, ...
Educational Psychology 52 (10), 172-186, 2016
2016
Assessment and therapy for children and adolescents immigrating back to Poland-Practical guidelines for psychologists
J Durlik, J Grzymała-Moszczyńska, P Szydłowska, ...
Educational Psychology 52 (10), 267-283, 2016
2016
METAFORY KONCEPTUALNE OPARTE NA OPOZYCJI „W GÓRĘ–W DÓŁ” W JĘZYKACH POLSKIM I SZWEDZKIM
J Durlik
KELM (Knowledge, Education, Law, and Management) 16 (4), 46-52, 2016
2016
Praca z dziećmi reemigrantów
J Durlik-Marcinowska, H Grzymała-Moszczyńska, ...
Dyrektor Szkoły, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20