Maciej Baltowski
Maciej Baltowski
Profesor ekonomii, UMCS w Lublinie
Verified email at umcs.lublin.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Transformacja gospodarcza w Polsce
M Bałtowski, M Miszewski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
1802006
Transformacja gospodarcza w Polsce
M Bałtowski, M Miszewski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
1802006
Przekształcenia własnościowe przedsie̜biorstw państwowych w Polsce
M Bałtowski
Wydawn. Naukowe PWN, 2002
662002
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych: przebieg i ocena
M Bałtowski
Wydawn. Naukowe PWN, 1998
571998
Privatisation in Poland: Ten years after
M Baltowski, T Mickiewicz
Post-Communist Economies 12 (4), 425-443, 2000
552000
Formal and real ownership structure of the Polish economy: state-owned versus state-controlled enterprises
M Bałtowski, P Kozarzewski
Post-Communist Economies 28 (3), 405-419, 2016
512016
Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013
M Bałtowski, P Kozarzewski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
432014
Gospodarka socjalistyczna w Polsce: geneza, rozwój, upadek
M Bałtowski
Wydawn. Nauk. PWN, 2009
342009
19 All roads lead to outside ownership: Polish piecemeal privatization
T Mickiewicz, M Baltowski
International Handbook on Privatization, 402, 2003
262003
Gospodarka socjalistyczna w Polsce
M Bałtowski
Geneza, rozwój, upadek, 2009
252009
Ekonomia przyszłości
M Bałtowski
Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa, 2016
232016
Ekonomia przyszłości: wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko
M Bałtowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
192016
Evolution of economics and the new pragmatism of Grzegorz W. Kolodko
M Bałtowski
TIGER Working Paper Series, 2017
182017
Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce
M Bałtowski, G Kwiatkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
152018
Change in the ownership policy paradigm in Poland: State control vs. privatisation
P Kozarzewski, M Bałtowski
Acta Oeconomica 67 (1), 1-20, 2017
132017
Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki
M Bałtowski
Ekonomista, 575-593, 2015
122015
Change in economic policy paradigm: Privatization and state capture in Poland
P Kozarzewski, M Bałtowski
CASE Research Paper, 127, 2016
112016
Politicians or administrators? State corporate governance in Poland
M Bałtowski, T Mickiewicz
Corporate governance and finance in Poland & Russia, 2006
102006
Modele funkcjonowania i nadzoru państwa nad przedsiębiorstwami państwowymi
M Bałtowski, G Kwiatkowski
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 272 (4), 5-26, 2014
92014
Regiony, euroregiony, rozwój regionalny
M Bałtowski
Norbertinum, 1996
91996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20