dr Zofia Wierzbińska
Title
Cited by
Cited by
Year
Wycena aktywów i pasywów a oczekiwania informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych
Z Wierzbińska
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (4), 2014
102014
Czy rachunkowość podąża za współczesnymi trendami w zakresie doboru formy prawnej przedsiębiorstw? Kapitał własny spółki komandytowej
Z Wierzbińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 483-493, 2018
2018
Rozważania na temat identyfikacji i klasyfikacji użytkowników sprawozdań finansowych
Z Wierzbińska
Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w …, 2013
2013
Koncepcja społecznej odpowiedzialności oraz rachunkowości społecznej w małych i średnich przedsiębiorstwach
Z Wierzbińska
Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, 2013
2013
Determinanty użyteczności sprawozdania finansowego dla inwestorów
Z Wierzbińska
Rozpoznawanie i ujawnianie obszarów ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach …, 2012
2012
Nadrzędne zasady rachunkowości na tle przemian zachodzących w systemie rachunkowości
Z Wierzbińska
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 135-145, 2012
2012
Wycena i ujęcie opcji walutowych w sprawozdaniu finansowym w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych
Z Wierzbińska
Problemy sporządzania i badania sprawozdań finansowych w aktualnych …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7